همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری در سوریه و ایران؛ دیکتاتورها مثل هم هستند