زن در اسلام

تو هیچ گاه از باورت بر نمی گردی
و با کوچتکرین نقدی راجع به باور هایت و زندان بان تو
به حکم ارتداد قاتل ناجی ات می شوی

 

 

مراحل تشکیل یک برده ی زن در اسلام :

 

وقتی در جنین مادرت سقط شوی

نیمی از دیه ی یک جنین پسر به پدرت می دهند .

 چون مالکِ نطفه مالکِ تخم و به تبع آن مالکِ جنین ،مرد و پدر  است !!!

 

وقتی به دنیا آمدی

 

سکس لاپایی و تفحیذ با تو جایز است.

 

اگر پدرت با تو چنین کند و تو بمیری تنها تعزیر شامل حالش می شود.

چون او مالک توست

و هر کاری بر مایملک مالک مجاز است !!!

 بعد از بلوغ جنسی

و نه عقلانی

تو را وادار به داشتن حجاب بر سر  و پیکرت می کنند تا با روکش دار شدن

تمام حواس ات به زنانگی ات پرت شود

تو دیگر یک محرک جنسی هستی ...

نه مغز و نه روح داری

و حق تحصیل و دیگر حقوق انسانی تو تنها با اذن پدر و پس از آن با شوهرت و مالک جدید توست

به تو تکلیف می کنند نماز بخوانی و روزه بگیری و مناسک مذهبی بر تو واجب می شود .

روزی ۱۷ بار در برابر الله  که تو را از آن پدر و بعد از آن شوهرت کرد خمیده شوی و بندگی و بردگی را  در برابر حقیقت مطلق که تنها اوست و حق تشکیک راجع به آن از تو سلب شده  در خود نهادینه کنی

روزه بگیری 

و یک ماه در سال نه بخوری نه بیاشامی تا سلول های مغز تو در طول ۱۲ ساعت روز،  رشد کافی نکنند و برای بردگی جنسی بیش از پیش آماده شوی.  

 

بعد از نکاح معاملی تنها با داشتن بلوغ جنسی و نه عقلانی  برای گاییده شدن و سوراخ کردن و تمتع جنسی مرد از تو در برابر مهریه به اذن پدر و مالک تو به ملکیت مرد و شوهر خود در می آیی

تو حق طلاق از او نداری ...

در برابر تحکم مرد به عنوان مالک هیچ گاه حق تمرد نداری

تا آنجا که می تواند تو را کتک بزند

و حتی بکشد

و تنها تعزیر شود و نه قصاص !!!

 

در مواجهه با تعدد صیغه و یا چهار همسری شوهرت

حق عاشق شدن

و عشق و مهر ورزی را تجربه کردن نداری

تو سنگسار می شوی

و حق طلاق هم نداری

 

چون تو یک زن و برده ی یک مرد مسلمان از دوران جنینی شکل می گیری و به دنیا  می آیی.

 

این اسلام ۱۴۰۰ سال پیش بر گرفته از قوانین بربریت حمورابی

را ایرانیان بر سر و سینه ی خود می زنند چون در طول شبانه روز ۱۷ بار در برابر چنین الله ای که تو را آفرید و چنین قوانینی به جرم زن بودن تو وضع کرد سجده می کنی اطاعت اش می کنی 

و شیدایش می شوی ...

 

تو هیچ گاه از باورت بر نمی گردی

و با کوچتکرین نقدی راجع به باور هایت و زندان بان تو

به حکم ارتداد  قاتل ناجی ات می شوی

 

مریم سلطانی فعال حقوق بشر و حقوق زنان

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: