اردیبهشت ِ "رشت."

یک کوچه ی خلوت.
یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران.
یک کوچه ی با حوصله، ما را فراخوانده ست.

....................

…………………
یک کوچه ی خلوت.
یک کوچه ی بی انتها، با اندکی باران.
یک کوچه ی با حوصله، ما را فراخوانده ست.

برخیزوُ چتر ِ روشنت را- شادمان- بردار!
شاید که از فردای ِ فروردین ، سخن گفتیم.

یا شاید از اردیبهشت ِ “رشت”
با رستخیز ِ آن چمن ، گفتیم.

تا جان ِ ما اینگونه ، سرزنده ست
آن کوچه ، فرخنده ست

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: