نامزدی تاج‌زاده؛ تلاش برای تغییر یا داغ کردن تنور سرد انتخابات؟