ولیعهد عربستان سعودی: امیدواریم بتوانیم با ایران روابط خوبی داشته باشیم