سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد سوئد برگزار می کند

ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران و زحمتکشان را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم!

بە اطلاع همگان می رسانیم کە روز یکشنبە ١٢ ارديبهشت ساعت ٧ بعد ازظهر به مناسبت اول ماه مه، واحد سوئد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامەای در سامانە زوم برگزار می کند. ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران و زحمتکشان را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم. باشد کارگران ایرانی بتوانند با فائق آمدن بر مشکلات و شرایط غیرانسانی زندگی خود، کە محصول و نتیجه ستم طبقاتی بە آنان است، با رسیدن بە خواستەهای برحق شان زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند. یار و یاور آنان باشيم.

 

برنامه شامل ، سخنرانی ، سرود و موزیک میباشد.

سخنرانان :

سعیده

راحله طارانی

گودرز اقتداری

اکبر دوستدار

برنامه بطور زنده در سامانه زوم ، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب قابل مشاهده می باشد!

در سامانه زوم

در صفحه اینستاگرام رسانه

کانال یوتیوب رسانه

صفحه فیسبوک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - سوئد

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: