چرا حسن روحانی از انتشار فایل گفت‌وگوی ظریف عصبانی است؟

زمانی نوریزاد هشدار داده بود که اسراییلی ها حکومت اسلامی آقایان و دستگاه اطلاعاتی فقها را مثل " آبکش" کرده اند. حالا "سخنگوی صدام" می فرماید که آرشیو دولت هم در مقابل پترو دلار ذوب شده است.
لنین به عنوان استاد سیاست و البته "پدر سوخته بازی" ، نوشته بود که وقتی توده نخواهد و حاکمیت نتواند، شرایط عینی برای انقلاب فراهم می شود و یکی از نشانه های ناتوانی حاکمیت هم تشدید تضاد های درونی و رسیدن کاربه جایی است که هیچ مقامی به بغل دستی خود اعتماد نکند و بخش های مختلف حکومت رشته های یکدیگر را پنبه کنند.
سخنگوی دولت اعلام کرد که فایل مصاحبه ظریف، از آرشیو هیت دولت به سرقت رفته است و مثل هر مشاطه گر ناشی دیگری ، به جای گرفتن ابرو، چشم دولت تدبیر و امید را کور کرده و اعتراف هولناک سرقت را به "پترو دلار" گره زده است! یعنی که صاحبان پترو دلار ها به بیرونی و اندرونی دولت دسترسی دارند و خانه از پای بست ویران است!
زمانی نوریزاد هشدار داده بود که اسراییلی ها حکومت اسلامی آقایان و دستگاه اطلاعاتی فقها را مثل " آبکش" کرده اند. حالا "سخنگوی صدام" می فرماید که آرشیو دولت هم در مقابل پترو دلار ذوب شده است.
لنین به عنوان استاد سیاست و البته "پدر سوخته بازی" ، نوشته بود که وقتی توده نخواهد و حاکمیت نتواند، شرایط عینی برای انقلاب فراهم می شود و یکی از نشانه های ناتوانی حاکمیت هم تشدید تضاد های درونی و رسیدن کاربه جایی است که هیچ مقامی به بغل دستی خود اعتماد نکند و بخش های مختلف حکومت رشته های یکدیگر را پنبه کنند. حکومت جمهوری اسلامی چهار اسبه به سمت ناتوانی کامل پیش می رود.
عباس عبدی که در عشقش به نظام و دلسوزیش برای حکومت تردیدی نیست پیام " ظریف گیت" را اینگونه فرموله کرده است :
" ”آقایان این طوری نمی‌شود حکمرانی کرد.“!
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: