انقلاب مشروطه دوم

سیزدهم امرداد ماه امسال ۱۱۵ سال از پیروزی انقلاب مشروطه نخست می‌گذرد و نگاهی‌ به آموخته‌های ما در این مدت میتواند سودمند باشد زیرا شرایط دارد برای انقلاب مشروطه دوم فراهم میشود.

بجای بد گویی، انتقاد و توقع از شاهزاده، خودمان میتوانیم رنج سازمان دادن یک انتخابات آزاد را بر دوش کشیم و ندای ملت ایران را بوجود آوریم.

همانگونه که جنبش مشروطه‌خواهی نخست چند گامه را در پی داشت و با دست اندازی کشور‌های خارجی‌ به نابودی رفت، ما باید امید یاری از هر دولت پنهان یا آشکار را به کناری بگذاریم

هم میهنان بسیار ارجمند درود

بیشینه مردم ایران چیره شدگان بر مام میهن را از خود نمیدانند و شمار ناآگاهان در ایران با شتاب در حال کم شدن است و شرایط دارد برای انقلاب مشروطه دوم فراهم میشود. 

سیزدهم امرداد ماه امسال  ۱۱۵ سال از پیروزی پله آغازین انقلاب مشروطه نخست می‌گذرد و نگاهی‌ به آموخته‌های ما در این مدت میتواند سودمند باشد. 

 

آموزه ۱)  برای مشروطه کردن توانمندی فرمانروایان و کارمندان دولت نه تنها به یاری روحانیت نیاز نداریم بل دست این رسته اجتماعی از  دست درازی به  هر کدام از ارکان کشور داری میباید کوته شود.  

 

آموزه ۲)   دادگری و فرمانروایی دات یا قانون  پیوندی با نوع سامانه کشور داری ندارد و وابسته به جمهوریت است حال چه پادشاهی چه جمهوری. 

 

 آموزه ۳)  برای مشروط کردن قدرت حاکمیت یا توانمندی فرمانروایان و نهادینه سازی آزادی سیاسی نیاز به انجمن‌ها و  نهاد‌هایی‌ داریم که وابسته به دولت نباشند  و در دست شایستگانی میهن پرست باشد. 

 بدون وجود این نهاد‌ها هر حکومتی میتواند  دات ها یا قانون را زیر پا بگذارد و مردم را سرکوب کند. 

 

همانگونه که جنبش مشروطه‌خواهی نخست چند گامه را در پی داشت و با  دست اندازی  کشور های خارجی‌ به  نابودی رفت، ما باید امید یاری از هر دولت پنهان یا آشکار را به کناری بگذاریم و همانند نیاکان بی‌ باک خود آستین‌ها را بالا بزنیم و وارد گود شویم و پیش از هر خشونتی این نهاد‌های مردمی را بر پا کنیم.

نخستین نهادی که نیاز داریم یک گروه خود جوش است که  رنج سازمان دادن یک انتخابات آزاد را بر دوش کشد و بجای بد گویی، انتقاد و توقع از شاهزاده ، خودمان کمک کنیم  ندای  ملت ایران را بوجود آوریم.

این درست نیست که ما برای شاهزاده یا هر کس دیگری وظیفه و خویشکاری برگزینیم. ما ملتی هستیم خود آگاه و کهن و بسیار با تجربه تر از ۱۱۵ سال پیش و هیچ گمارشی را نمیپذیریم. راهی‌ که ما را  از نو یکپارچه و همبسته  می‌کند انتخابات آزاد است. انتخاب گروهی که کنش‌های همه ۱۱۵ نهادی که به جمهوری اسلامی نه گفته ا‌ند را هماهنگ کند. گروهی که بدست نیروی رای گزیده میشوند وابسته به یک ور یا یک جناح برگزیده نباشند. کمیتۀ رهایی ملّی یا دولت  گذرا و چه بسا قدرتمند دلسوزی همچون رضا شاه بزرگ نیز از دل همین گروه زاییده خواهد شد و هماهنگ کردن نافرمانی مدنی و گامه‌های گوناگون انقلاب مشروطه دوم را تا پیروزی پایانی بدست خواهد گرفت. ما به اندازه کافی‌ رشد کرده ایم که بتوانیم مردم سالاری و شایسته سالاری را هر کدام در جای خود درست بهره بگیریم و این خوشبختی‌ را داریم که  شاهزاده رضا پهلوی  هیچ گونه بلند پروازی برای نشستن در جایگاه خودکامگی را ندارند.

  ما نیازی نداریم چشم براه شاهزاده یا کس دیگری بمانیم. خودمان میتوانیم دست بکار شویم و آستین‌ها را بالا بزنم و  گامه  نخست این انتخابات را از یک گوشه آزاد دنیا همانند دانمارک یا هر کشور آزاد دیگر آغاز کنیم. شاهزاده هم میتوانند در صورت تمایل کار بازرسی انتخابات را همراه هر کس دیگری که بخواهد هماهنگ کنند.

آماج و هدف، هماهنگی مبارزه و کنش‌ها توسط نمایندگان برگزیده ما مردم ایران پس از انتخابات است، نه پیش از آن.

آیا شما وظیفه و خویشکاری خود میدانید که در این راه به داوخواهان کمک کنید؟

پاینده ایران

مهران مقدس

https://kanoonfarhangparsi.com/ 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
انقلاب مشروطه دوم‎
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود و سپاس از توجه شما
من پشتیبان پیام نوین شاهزاده هستم
میتوانید ایمیل خود را به نشانی‌ زیر بفرستید تأ جزئیات را خدمتتون روان کنم؟

mehran.moghaddas@gmail.com

کامتان شیرین
تصویر محسن کردی

عنوان مقاله: 
انقلاب مشروطه دوم
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مقدس، نظر شما در مورد بیانیه «پیمان نوین» شاهزاده چیست؟ آیا در آن راستا تلاشی داشتید؟ آقای جمشید اسدی فعالیتی در آن راستا کردند که ماهیت آن تقریبا همین است که شما میفرمایید. از آن حمایت کردید؟