هشدار فرمانده ارشد ارتش آمریکا: آینده افغانستان قابل پیش‌بینی نیست