اتحادیه اروپا برنامه‌های خود را برای بازگشت گردشگران اعلام کرد