دکته بوین!

نمیر المومنین 94 ساله امروز مصوب کرد که هر کس بالای 75 سال سن دارد حق کاندیدا شدن برای ریاست دفتر مقام معظم رهبری را ندارد. حکایت :
 
نمیر المومنین 94 ساله امروز مصوب کرد که هر کس بالای 75 سال سن دارد حق کاندیدا شدن برای ریاست دفتر مقام معظم رهبری را ندارد.
حکایت :
ملای ده در وصف جهنم و پل صراط دم گرفته بود که آتش آن چنان است و قیر جوشان چنین و پل صراط هم از مو باریک تر و از شمشیر آخته تیز تر و..
دهقان خسته که فریاد های ملا چرتش را پرانده بود، خطاب به او پرسید : آقاجان ! این پل صراط ، دستکه ماس هم داینه؟ ملا پاسخ داد که نه ندارد و دهقان هم گفت : پس آقاجان، شه خد ر هم دکته بوین!
حالا حکایت مقام معظم رهبری است! آقا جان! با این فرمان که شورای نگهبان می راند، شه خد ر هم دکته بوین !
لغتنامه :
دکته بوین : افتاده حساب کن
دستکه ماس : دستگیره
شه خد ره : خودت را
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: