ایرج مصداقی : خامنه ای و ظریف، فائزه و تاجزاده ، خودکشی سوئیسی، میرفطروس و رضا پهلوی

خامنه ای و ظریف، فائزه و تاجزاده، واکسن، حزبالله و کازینو، خودکشی سوئیسی، میرفطروس و رضا پهلوی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: