عربستان تایید کرد: مذاکره با ایران 'برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای'