مظفرالدین‌ شاه دوم

همانگونه که مظفرالدین‌ شاه برخلاف کوشش‌های صدراعظمش، با مشروطیت موافقت کرد، شاهزاده رضا پهلوی نیز برخلاف خواسته برخی از هوادارانش راه را برای استقرار مشروطه دوم بازکرد

پشت کردن شاهزاده به قدرت خودکامه، یکی از خجسته‌ترین رخداد‌ها در کارنامه شاهان ایران است و وارون وانمود کردن آن هشداری به ما مبارزان است که شاید هنگام بازنشستگی نویسندگان و سیاست بازان نسل گذشته فرارسیده باشد

هم میهنان ارجمند درود

پشت کردن شاهزاده به قدرت خودکامه، یکی از خجسته‌ترین رخداد‌ها در کارنامه شاهان ایران است و وارون وانمود کردن آن هشداری به ما مبارزان است که شاید هنگام بازنشستگی نویسندگان و سیاست بازان نسل گذشته فرارسیده باشد. 

برخی درک درستی از خواسته جوانان آزادیخواه امروز ایران و باوری به روشهای مبارزه خشونت پرهیز ندارند و بهتر است رده نخستین جنگ بر علیه جهوری اسلامی را به مبارزان تازه نفس بدهند. این دسته از سالخوردگان که پس از بیش از ۴۰ سال درجا زدن بی‌هوده هنوز راه مبارزه با جمهوری اسلامی را در برانگیختن جوانان به خشونت و خرده گیری از شاهزاده می بینند ، می باید  بپذیرند که راهشان نتیجه‌ای نداده است و راه دیگری را باید دنبال کرد.  راهی که شاهزاده پهلوی با خردمندی در مبارزه خشونت پرهیز و آزاد گذاشتن دست ملت ایران برای انتخاب سامانه دلخواه خود نشان داده اند.

برای این سردر گمان ، دعوای پادشاهی - جمهوری و حیدری - نعمتی یک سرگرمی دایمی شده و فراتر از این دعوای مسخره هیچ چیزی را نمی بینند.  

هم رزم گرامی ، تا فرارسیدن یک همه پرسی آزاد ، ما همه سرنشینان یک کشتی توفان زده هستیم و باید یکدیگر را تحمل کنیم و شکیبا باشیم.  پافشاری کورکورانه برخی از هم میهنان و تبلیغ یک سامانه بر سامانه دیگر ‌راهی است که نتیجه نداده است و ادامه آن آب در هاون کوبیدن است.

 برخی با کوته بینی ، ارجمندی، شکوه و‌ بزرگی خود را فدا کرده اند و با نوشتار کم مایه خود و اشاره به سخنان شاهنشاه آریامهر در مورد جوانی که امروزه مرد فرمندی شده ، خود را در چشم دوستانشان خوار کرده اند. 

بزرگا، خویشکاری شما پیشکاری ملت ایران است و لیوان نیمه پری نشان دادن، نه لیوان نیمه خالی. شما  که خویشکاری خودتان را درست نمیدانی چگونه بخودت پروانه میدهی برای سرمایه ملی ما ایرانیان وظیفه تعیین کنی؟  

  خردمندی ‌‌ و رأی و فرهنگ تو

شکیبایی و دانش و سنگ تو

 برای مبارزه با جمهوری اسلامی ما نیاز به همه نیروها و احزاب چپ و راست و میانه داریم. کار فرهنگی و سیاسی کردن خوب است ولی دنبال شاهی دیگر گشتن آب به آسیاب دشمن ریختن و گمراه کردن مردم به سوی پرتگاهی برای یک خودکشی‌ ملی‌ است. همچنین راه رهایی ایران را در داشتن یک قانون اساسی دانستن نیز همانا کوشش به سرگرم کردن مردم و به دنبال باد دویدن ونوشتن قانونی است که بدست هر حکومتی میتواند زیر پا گذاشته شود. کار قانون نویسی بر عهده مهستان موسسانی است که به دست مردم ایران انتخاب میشوند و ضمانت اجرایی قانون اساسی را هم فراهم خواهند کرد، نه کسانی که از سوی ملت ایران انتخاب نشده ا‌ند

 ما نیاز به انتخاب یک گروه رهبری داریم تا بتوانند ایستائی ملت ایران را تا پیروزی انقلاب مشروطه دوم هماهنگ کنند.

مهران مقدس

https://kanoonfarhangparsi.com/

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: