سخنرانی‌های همایش «نه به جمهوری اسلامی - ضرورت همبستگی»

سخنرانی های همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران - یکشنبه ۱۹ اردیبهشت برابر با ۹ماه می ۲۰۲۱
سخنرانان:
امیرحسین اعتمادی،شهلا انتصاری،فواد پاشائی ، رضا پهلوی ، سیاوش عبقری ،مهناز قزللو،احدقربانی دهناری،اسفندیار منفردزاده ، اسماعیل نوری علا،مسعود نقره کار، عباس واحدیان شاهرودی.


https://youtu.be/rO9YYgFtQII

 

سخنرانی های همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران - یکشنبه ۱۹ اردیبهشت برابر با ۹ماه می ۲۰۲۱
سخنرانان:
امیرحسین اعتمادی،شهلا انتصاری،فواد پاشائی ، رضا پهلوی ، سیاوش عبقری ،مهناز قزللو،احدقربانی دهناری،اسفندیار منفردزاده ، اسماعیل نوری علا،مسعود نقره کار، عباس واحدیان شاهرودی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: