بهتر است نظامِ بی‌آبرویی مثل جمهوری اسلامی دهانش را ببندد

این صدا و تصویر "مژگان نوی" خبرنگار اسرائیلی، مترجم ادبیات فارسی به عبری و از ساکنان ایرانی‌تبارِ بیت‌المقدس است. او از خانه‌اش در اسرائیل، قانون کشورش را «نژادپرستانه» می‌خواند و رفتار نظامیانش با فلسطینی‌ها را «وحشیانه» می‌داند و اعتراض می‌کند.

محمدجواد اکبرین نوشت...

این صدا و تصویر "مژگان نوی" خبرنگار اسرائیلی، مترجم ادبیات فارسی به عبری و از ساکنان ایرانی‌تبارِ بیت‌المقدس است. او از خانه‌اش در اسرائیل، قانون کشورش را «نژادپرستانه» می‌خواند و رفتار نظامیانش با فلسطینی‌ها را «وحشیانه» می‌داند و اعتراض می‌کند.

اگر همین خانم در ایران بود بازداشت و به چهار اتهام زندگیش نابود می‌شد؛
یک: توهین به قانون اساسی و مخالفت با آن.

دو: فعالیت تبلیغی علیه نظام.

سه: اقدام علیه امنیت ملی در مصاحبه با رسانه‌های بیگانه

چهار: عدم رعایت حجاب

فلسطین آبرو دارد و بهتر است نظامِ بی‌آبرویی مثل جمهوری اسلامی دهانش را ببندد و دفاع آزادگانِ جهان از فلسطین را آلوده نکند.

 

 
منبع: 
کلمه
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: