رفتن به محتوای اصلی

یهودیان کجا باید بروند؟
19.05.2021 - 21:06

 

امروز چهارشنبه ده روز است که اسرائیل و حماس و جهاد اسلامی درگیر شدند. بطور خلاصه شرح میدهم تاکنون دوازده اسرائیلی کشته و تعدادی زخمی شدند و 250 فلسطینی کشته شده اند و 1500نفر زخمی هستند. بین اسرائیلیهای  کشته شده یکنفر هندی (کارکن غریبه) و دو نفر تایلندی (کارکنان غریبه و پنج تن زخمی) هستند. اسرائیلها بینهایت بخاطر کشته شده گان خارجی ناراحت و عصبانی هستند. دربین کشته شده گان فلسطینی 160 نفر از سران حماس و خرابکاران استخدام شده از طرف آنها هستند.  تاکنون بیش از 1650 موشک از طرف حماس به شهرهای مختلف در اسرائیل مخصوصا در شهرهائی بنام اشکلون و ازدود و ازدرود وشفلا وتعدادی هم بطرف شهر تلاویو و شهرکهای اطراف آن پرتاب شدند. خانه های مجلل فعالان حماس که از قبل از ثروتمندانی خریداری شده اند که به خارج مهاجرت کردند توسط ارتش اسرائیل بطور کلی تخریب شدند.

 

ارتش اسرائیل به بیش از 650 هدف در شهر عزه حمله کرده و در حال آماده سازی جنگ زمینی است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو اظهار کرد:  به جنگ ادامه خواهیم داد تا هنگامیکه آرامش را به اسرائیل باز گردانیم.

 

خانه های بسیاری در اثر پرتاب موشکهای حماس دراسرائیل ویران شدند . یکی از این خانه ها به خلیل عواد (عرب اسرائیلی) تعلق داشت او و دخترش نادین در دهکده ای مقابل شهر لوط زندگی میکردند که توسط حماس خانه آنها ویران و هردو کشته شدند. از همه بدتر حمله های ناگهانی خیابانی است که بینهایت هردوطرف چه اسرائیلی و چه عرب های اسرائیلی را نگران ساخته است.  یک نمونه مردی اسرائیلی بنام ایگال یهوشوعه در حال برگشت از کنیسا به خانه اش بود که مورد حمله تعداد زیادی جوان عرب قرارگرفت. آنها او را ازماشین بیرون کشیدند و تاجائیکه توانستند او را کتک زدند وسپس سنگ بزرگی به طرف سرش پرتاب کردند. با این حال این مرد بیچاره بسختی خود را پیاده که فقط چند متر مانده بود  به خانه اش رساند.همسر این مرد  صحنه وحشتناک را از پشت پنجره مشاهده کرده و بطور دائم جیغ کشیده که دست از سر او بردارند وناگهان متوجه شده که همسرش مورد حمله قرار گرفته.  سه روز بعد در بیمارستان فوت کرد. سپس مشخص شد که شغل او تعمیر برق بوده بطور دائم به یهودیان و عرب های اسرائیلی در شهر لوط کمک میکرده. هردو طرف برای این مرد بیچاره عزا گرفتندو همسرش بسیاری ازاعضای او را به بیماران در بیمارستان ها اهدا کرد. از طرف دیگر در شهر یافو (فکرکنم بفارسی آنرا جافا مینامند) یک راننده تاکسی عرب مورد حمله جوانان یهود قرار گرفت اما پس از چند روز در بیمارستان بهبود یافت. تعداد زیادی از یهودیان و عربهای اسرائیلی در شهر یافو و همچنین در شهر لوط و آکو وشهر رمله  با یکدیگر بعنوان اعتراض به حمله های خیابانی تجمع کردند که نباید بدون دلیل به هیچ فرد  بی گناهی حمله شود. در شهر آکو نیزیک رستوران متعلق به دو اسرائیلی توسط جوانهای عرب مورد حمله قرارگرفت اما دو تن از ساکنان عرب مقیم آکو آن دو اسرائیلی را از دست جوانان خرابکار نجات دادند. بطور خلاصه اکثر اسرائیلها و عرب های اسرائیلی درتظاهرات اعلام کردند که آنها باهم یکی هستند و نباید جنگ آنهائی که در راس قدرت هستند روی آدمهای عادی تاثیر منفی گذارد. همچنین درشهر یافو چند جوان عرب به خانه ای توسط مواد منفجره حمله کردند که اعضای خانواده را که یهود هستند نابود کنند اما بطور اشتباه به خانه عرب اسرائیلی حمله کردند و هم اکنون پسر بچه 12 ساله آن خانواده یک هفته است که دربیمارستان در وضع وخیمی بسرمیبرد. آن مرد میگوید که از یهودیان مقیم یافو و عرب ها بطور دائم به او کمک میشود اما بینهایت برای بچه اش نگران است. رئیس پلیس اسرائیل اعلام کرد که تا کنون بیش از صدها تروریست خیابانی را دستگیر کرده اند. این حوادث فقط تعداد کمی از حادثه های دیگر هستند که ذکر کردم. متاسفانه اتفاقات خیلی بدی برای هردو طرف اتفاق افتاد.

 

 

Missing media item. 

تصویری از حمله حماس به یکی ازشهرهای اسرائیل و طرف چپ گنبد آهنین که موشک را پس میزند.

 

اما آنچه که اسرائیلها وعرب های آزادیخواه را خیلی ناراحت کرده این است که میگویند جمهوری اسلامی ایران و همچنین حزب الله لبنان هردو باعث این همه بدبختی شده اند. برای اطلاعات مقامات بالا در ایران باید عرض کنم بسیاری از جوانان عرب اسرائیلی بدلخواه خود در ارتش اسرائیل خدمت میکنند و برخی از آنها به مقامات بالائی نائل شده اند. فقط بین دختران فلسطینی بیش از هزار دختر عرب مسلمان در ارتش اسرائیل در حال خدمت هستند ویا بودند و بپایان رساندند و هرروز به تعداد آنها اضافه میشود. برخی از این دختران جوان بعد از یک الی دو سال به خانواده خود اعلام کردند که وارد ارتش اسرائیل شدند چرا که اکثر آنها از طرف خانواده و یا از طرف ساکنین آن شهر و یا دهکده مورد تهدید قرار میگیرند. جالب اینکه پس از فاش شدن  پدر و مادر همه آنها راضی بودند و حتی ابراز خوشحالی هم کردند چرا که از زندگی در اسرائیل خشنود هستند.  جالب اینکه بر تعداد عرب هائی که همیشه ساز مخالف با اسرائیل میزدند در سالهای اخیر با این کشور موافق هستند و هر روز بر تعداد آنها داشت اضافه میشد. عرب های اسرائیلی میگویند که جوانانی که به یهودیان حمله کردند اکثرا ازطرف آن شهر و مکان نیستند بلکه از شهرهای دور دست بطور غیرقانونی وارد قلمرو اسرائیل شدند. اسرائیلیها هم میگویند تا کنون سابقه نداشته که جوانان یهود در خیابان به کسی حمله کنند اما اینبار همه چیز متفاوت بود. این جوانان اکثرا کم سن وسال بین پانزده تا بیست سال هستند ودر طی مصاحبه با انها گفتند ما هم باید مثل عربها رفتار کنیم که یاد بگیرند دیگر به کسی حمله نکنند. اما ساکنین یهود و مقامات بالا در اسرائیل  میگویند روش ما هرگز این نبوده ونباید باشد.  

عرب های اسرائیلی بسیاری از آنها در مدارس و بیمارستانها و داروخانه ها و موسسات دیگر اشتغال دارند. آنها پانزده نماینده در مجلس سنای اسرائیل دارند. اکثر عربها  لیبرال و طرفدار اسرائیل هستند. اما متاسفانه گاهی اوقات براثر تحریک دیگران تعدادی  از آنها رنگ عوض میکنند و همه چیز را از یاد میبرند. مثلا در جریان اخیر بعضی از دکترها و پرستاران عرب سرکار حاضر نشدند. برخی از آنها بطرف تظاهرکنندگان پیوستند.  اما اکثرا گفتند اگر به محل کار برگردند از طرف ساکنین شهر وبطور کلی مکانی که در آن حضور دارند تهدید میشوند.

 

اسرائیلها  میگویند اصلا مکانی بنام فلسطین نبوده بلکه تعداد عربهائی که از مصر وارد این سرزمین شدند که قبیله ای بودند در زمان حمله انگلیسی ها به این سرزمین آنها را پلشتی نامیدند. اما پس از بازگشت  یهودیان و آمادگی برای تشکیل کشور اسرائیل پلشتی ها نام این سرزمین را فلسطین نهادند که به این طریق با مهاجرت یهودیان مخالفت کنند. اما جالب اینکه یهودیانی که قرنهای زیادی است در این مملکت حضور دارند طبق گفته های جد آنها و کتابهای خاصی که دارند  بر این عقیده اند که ساکنین شهر خبرون وبطور کلی اکثر فلسطینی ها در اصل یهود بودند اما بعلت اجبار برخی اعراب افراطی به دین اسلام گرویدند. اما این موضوع مشخص نیست تا چه اندازه میتواند حقیقت باشد.  در زبان عبری فلسطین را پلسطین و یا پلسطینا مینامند. طبق آئین یهود این سرزمین به یهودیان تعلق دارد اما ذکر شده که اقوام دیگر هم میتوانند در اینجا زندگی کنند. اما اکثر اسرائیلها حتی در مقامات بالا بر این عقیده اند که این سرزمین به هردو ملت تعلق دارند. شخصا طبق آنچه که طی سالیان دراز در این کشور دیده ام یهودیان و عرب های مقیم اسرائیل خیلی خوب باهم میسازند و حتی بسیاری از آنها با هم وصلت کرده اند. البته اکثر وصلت ها دختر یهود با پسرعرب بوده اما در دهه اخیر شاهد وصلت های دختران عرب با جوانان اسرائیلی نیز صورت گرفته و با افتخار هم از آن صحبت میکنند. بطور خلاصه چنانچه دخالت عوامل خارجی در این کشور نبود بعقیده من هیچ جنگی وجود نداشت. شخصا فکر میکنم تا بین بیست تا سی سال آینده در این کشور تقریبا همگی قاطی خواهند بود. 

 

 اسرائیلها در مورد جمهوری اسلامی  میگویند در کشور چین بینهایت به اقلیت مسلمان ظلم شده و میشود اما جمهوری اسلامی با کشور چین قراردادهای بزرگ می بندد. همینطور در کشور روسیه شصت هزار بین سالهای 1990-2000 چچن مسلمان توسط روسیها کشته شدند اما جمهوری اسلامی با روسیه دوست صمیمی است. در ایران بطور دائم به ملت اکراد و بلوچ به جای اینکه از هوش و استعداد آنها استفاده کنند فقط  ظلم شده و میشود اما از راه دور بدون هیچ شناختی از اسرائیل و فلسطین به طرفداری از عربها می پردازند که هیچ ربطی به او ندارند. یک چهارم جمعیت جهان یعنی یهود حدود بیست درصد از برندگان نوبل را تهیه میکنند که همه آن خدمت به بشریت است. برای اطلاعات خوانندگان شخصا هیچ تعصبی در مورد مذهب ندارم حتی گاهی بدلائل زیاد به وجود خداوند هم شک دارم. اما همه اینها حقایقی است که ثابت شده. براستی جمهوری اسلامی ایران با محو کردن اسرائیل چه عاید او میشود؟ بغییر از نام و شهرت بد در تاریخ. براستی یهودیان کجا باید زندگی کنند؟

آخرالعمر حماس و جهاد اسلامی از حملات به شهر عزه ناامید شده اند و به خشونت در کرانه باختری و شهرهای مخلوط فشار می آورند. در هر محل و ساختمانی بین یک تا سه خانواده عرب اسرائیلی زندگی میکنند که همانطور قبلا ذکر کردم نیز از طرف حماس و جهاد اسلامی آسیب می بینند. برخی از اسرائیلها میگویند اشمعیلیهای افراطی (در زبان عبری اشمعیلی  یعنی بچه های اسماعیل) حتی بخودشان هم رحم نمیکنند. اما فرق حاکمان اسرائیل با حماس و دیگر گروها این است که هر یهود به عرب اسرائیلی آسیب بزند در دادگاه محاکمه خواهد شد اما هنگامیکه خرابکاران عرب اتوبوس و یا هر محل دیگری را منفجر میکنند سران آنها با آدمها جشن میگیرند و باقلوا و کنافه و  دیگر شیرینجات عربی بین خودشان پخش میکنند. هر خرابکار عرب به یهود آسیب بزند از مقامات بالا منظور از حماس و جهاد اسلامی حقوق و جایزه دریافت میکند.  اما ارتش اسرائیل هنگام حمله به شهر عزه ویا هر محل عربی دیگر به ساکنین اخطار میکنند که جایگاه خود را ترک کنند. البته راجع به این میتوان صفحه های زیادی را نوشت که در این مقاله کوتاه نمی گنجد. جالب اینکه یکی از شرطهای حماس و جهاد اسلامی برای پایان یافتن جنگ این است که ارتش اسرائیل با سران آنها کاری نداشته باشند.

به امید اینکه هرچه زودتر جنگ پایان یابد زیرا که هردو طرف رنج میبرند.

19.05.2021

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

راشل زرگریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.