منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی به جبهه مشترک رسیده‌اند