تلاش آمریکا و اروپا: وادار کردن ایران به مذاکره درباره فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای