دشمن کیست و چرا جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد؟

نقش آنچه که «دشمن» خوانده می شود، در وضع موجود ایران چیست؟ رهبران جمهوری اسلامی چرا مرتبا تلاش می‌کنند ایران را کشوری در معرض تهدید و توطئه دشمن بخوانند؟ ریشه این نگاه از کجاست، چقدر اصالت تاریخی دارد و این نگرش، چگونه سرنوشت فردی و جمعی ایرانیان را تغییر داده است؟
 
نقش آنچه که «دشمن» خوانده می شود، در وضع موجود ایران چیست؟ رهبران جمهوری اسلامی چرا مرتبا تلاش می‌کنند ایران را کشوری در معرض تهدید و توطئه دشمن بخوانند؟ ریشه این نگاه از کجاست، چقدر اصالت تاریخی دارد و این نگرش، چگونه سرنوشت فردی و جمعی ایرانیان را تغییر داده است؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: