هراس جمهوری اسلامی از تحریم همگانی و امید بستن به «شوراهای اسلامی»!
09.06.2021 - 18:12

بیزاری اکثریت عظیم مردم ایران از نمایش «رأی گیری» ۲۸ خرداد رژیم جمهوری اسلامی در سراسر کشور آشکار است.

رژیم جمهوری اسلامی، از اینکه در روز ۲۸ خرداد حوزه های شیادی «رأی گیری» اش خالی بماند و شکست خُردکننده ای به اقتدار سیاسیش وارد شود، به عملیات گسترده ای، از تبلیغات پر سروصدا گرفته، تا بخشنامه پراکنی به نهادهای حکومتی برای فرستادن اجباری عوامل خود پای صندوق ها و ترتیب دادن «مناظره» های فریبکارانه ی تلویزیونی می پردازد.

یک شیوه ی دیگر رژیم برای «جمع کردن آدم» در مضحکه ی «رأی گیری» اش، همزمان کردن «انتخابات» ریاست جمهوری با «انتخابات» شوراهای اسلامی است.

رژیم کوشیده است با بسیج اوباش خود برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی، بخشی از مردم را پای صندوق ها بکشاند و وانمود کند که این مردم برای شرکت در کل «انتخابات»، از جمله «ریاست جمهوری»، به حوزه های رأی گیری آمده اند و موافقان جمهوری اسلامی هستند!

واقعیت این است که در سال های گذشته بخش عمده ی کسانی که در انتخابات شوراهای اسلامی شرکت می کردند، در شهرهای کوچک و به انگیزه های قومی و طایفه ای پای صندوق ها می آمدند.

رژیم جمهوری اسلامی این بار نیز کوشش فراوان دارد تا با تقویت رقابت های قومی و طایفه ای بخشی از مردم بیزار از رژیم، اما ناآگاه از ترفندهای پیچیده ی آن را، با انگیزه ی طرفداری از نامزدهای هم تبار و هم طایفه ای خود، در حوزه های رأی گیری گرد آورد.

لازم است توجه همگانی به این موضوع جلب شود که فرقی نمی کند که کسی برای ریاست جمهوری پای صندوق بیاید، یا برای شوراها یا برای انتخابات میاندوره ای مجلس شورا یا خبرگان، که همه همزمان برگزار می شوند.
به هر عنوانی که کسی به حوزه ی رأی گیری بیاید، حضور فیزیکی او نمایشی از وفاداری به رژیم ننگین جمهوری اسلامی و رأی به جنایت ها و خیانت های این رژیم خواهد بود.

برای جمهوری اسلامی کوچکترین اهمیتی ندارد که اشخاص برای چه پای صندوق می آیند یا چه رأیی می دهند.

برای او فقط اینکه مردم به حوزه های رأی گیری بیایند یا حتی جلوی این حوزه ها بایستند یا از جلوی آنها بگذرند مهم است.

هرگونه شلوغی یا آمدورفت در حوزه های رأی گیری یا اطراف آنها، به منزله ی وفاداری به رژیم تلقی می شود و مورد بهره برداری تبلیغاتی رسانه های حکومتی قرار خواهد گرفت.

از این رو تودهنی محکم به رژیم جمهوری اسلامی در ۲۸ خرداد، خودداری مطلق از نزدیک شدن به حوزه های رأی گیری و ترجیحاً ماندن در خانه ها و خلوت گذاشتن کامل خیابان ها و مکان های عمومی شهرها و روستاهاست.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کاوه جویا
برگرفته از:
https://t.me/jonbesheiranian/17705

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما