وندی شرمن: درباره رابطه با ایران، با ترکیه اختلاف‌نظر داریم