جواب دندان‌شکن جوانان قم به سیرک انتصابات در کف خیابان

محسن رضائی از فدرالیسم اقتصادی سخن گفت. او صدای اعماق جامعه را با زیگنال های انحرافی شنیده است. از همینرو کوشش دارد تا اذهان جامعه شهروندی را از اداره کشور بر بنیاد خرد جمعی (و نه خرافات یک اقلیت)، و همچنین ضرورت خودمدیریتی مهستانی سوسیال و لائیک دمکراتیک در تمام سطوح جامعه، منحرف سازد.

محسن رضائی از فدرالیسم اقتصادی سخن گفت. او صدای اعماق جامعه را با زیگنال های انحرافی شنیده است. از همینرو کوشش دارد تا اذهان جامعه شهروندی را از اداره کشور بر بنیاد خرد جمعی (و نه خرافات یک اقلیت)، و همچنین ضرورت خودمدیریتی مهستانی سوسیال و لائیک دمکراتیک در تمام سطوح جامعه، منحرف سازد.
آری، هر هفت شیاد نه می خواهند و نه می توانند به حوزه نیاز فوری تشکیل دولت لائیک، دمکراتیک و سوسیال در ایران نزدیک شوند. دولتی که ایجاد آن مستلزم یک انقلاب سیاسی و بازگرداندن سرمایه های غارت شده توسط نهادهای دینی، امنیتی، سپاه پاسداران، سپاه قدس و .. به مردم،  قطع دست شبکه های انگلی- مافیائی از سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر اقبال اقبالی

عنوان مقاله: 
جواب دندان شکن
نظر : 
‪www.tribuneiran.org/ستاره-های-درخشان-جامعه-ایرانی/‬
http://www.tribuneiran.org/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%
عدم انتشار شده: 
false