روحانی: با کارهای احمقانه و حمله به سفارت‌ها مانع روابط با کشورهای همسایه شدند