جنتی، از 'جفا' به لاریجانی تا 'جفا به ولایت فقیه و تشیع'