همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش سی و سه

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
میهمانان: آقایان انور میرستاری، حسن بیات، سعید جعفری
مجری برنامه: اسفندیار خلف
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ پاریس
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: