نماینده رزیم در مذکرات وین توافق تا پیش از انتخابات را بعید می‌داند