مجوز تجمعات مخالفان در مقابل گراند هتل، محل برگزاری این گفتگوها لغو شده استبه دنبال اعتراض و انتقاد مذاکره‌کنندگان ایرانی در گفت‌وگوهای احیای برجام، مجوز تجمعات مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق بشر در مقابل گرند هتل محل برگزاری این گفت‌وگوها لغو شده است. جزییات بیشتر با نیلوفر پورابراهیم،
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: