ابراهیم رئیسی و پیشینه ی ۴۲ ساله ی دزدی و جنایت
17.06.2021 - 11:31

عباس پالیزدار، عضو پیشین هیأت تحقیق و تفحص مجلس رژیم، گوشه هایی از فساد های نجومی ابراهیم رئیسی را در دوران ریاست رئیسی بر سازمان بازرسی کل کشور، افشا می کند.

ابراهیم رئیسی، در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور، و محمدباقر قالیباف، در مقام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق، سال ها به همکاری با دزدان اموال عمومی و رشوه خواری مشغول بوده اند.

عباس پالیزدار، پیش از این افشاگری که در سال ۱۳۹۶ انجام شده، به خاطر افشای فساد برخی از مقامات رژیم جمهوری اسلامی، افزون بر برکناری از مقام خود، سال ها در زندان رژیم به سر برده است.

ابراهیم رئیسی، که معروفیت او بیشتر به خاطر شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی و کنشگر اجتماعی و سیاسی است، در دزدی از دارایی های عمومی کشور و همدستی با مافیای فساد نیز کارنامه ی سیاهی دارد.

رئیسی، نماد آشکار همه ی رذالت ها و جنایت های ۴۲ ساله ی رژیم جمهوری اسلامی است و از همین رو به عنوان «موجه» ترین نامزد ریاست جمهوری این رژیم ننگین رونمایی شده است.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کاوه جویا

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

برگرفته از:

برگرفته از:
https://t.me/jonbesheiranian/17583