سخن نوآر که نو را

،نفی رابطه و اعتقاد به ضابطه ،پرهیز از رانت و سهم خواهی ،ممانعت از انتشار بدون پشتوانه پول و ایجاد شرایطی که بتوان نام فراموش شده « پول ملی » را دگر باره بران نهاد ،روابط اصولی و ضابطه مند بین المللی ،برگرداندن اعتبار پاسپورت این سند ملی ایرانیان ،رفع مشکلات معیشت و انحطاط اخلاقی حاصل ...و بسیاری نکات فراموش شده برامده از دشمن پنداری و ادامه سلطه شعار... تا بفر مایش (حضرت علی )احساس عدالت یعنی : «هر چیز در جای خود » ملموس ودر پی ان تحقق بسیاری نکات مطرح شده «بوسیله ملیون دلسوز وطن ،صبور ،پاک د

سخن نوآر که .... :    (ضیاءمصباح – دبیر کانون علوم اداری ایران )

مقدمه  -  ایا میشود از امروز خلاف این باورشادروان «علی  شریعتی »همزمان با سالروز در گذشت او در سال 56  بیند یشیم ؟

«در جامعه‌ای که فقط حاکمیت حق حرف زدن دارد ... هیچ حرفی را باور نکن!»

 ضمنا یادمان باشد : حزب الله و ارزشی‌ها واقای  رئیسی به آنچه می‌خواستند رسیدند و از  منظر حکومت- مردم این بار اشتباه نکردند.

 او "انتخابی دقیق"  که سردار جعفری میگوید . رییسی نه بنفش است و نه سبز، نه درگیر فتنه انتخاباتی، بعد از چهار دهه خیانت و اشرافیگری ، فتنه و انحراف؟! دیگر انقلاب و اسلام بهانه‌ای برای ناکامی ندارد.

همزمان  فردی خوش‌ذوق،از درون سیستم و شاید با هدفی مشخص ؟ پیام نوشته بود که : "شما آخرین روحانی هستید که به او اعتماد کرده و به او رأی می‌دهیم، مواظب رأی‌های ما باشید " 

اما بعد  : با حسن نیت و برامده از وطن دوستی و مردم خواهی توصیه مینماید :

حداقل تا پایان سال با خوشبینی «به طرحی نو »که به این سادگی ها ممکن نمینماید !با دولت سیزدهم با این نگاه «آنهم با سکوت و مشاهده تا رفع موانع  »با همه تفاوت اندیشه ها و معیارها بنوعی همکاری کنیم !

شاید طبق ضوابط تعریف شده بشود حق حرف زدن ، انتقاد کردن و سایر حقوق مندرج در همین قانون اساسی «با همه ایرادات » را آنهم در شرایط مساوی و بر خلاف  بگذشته بیابیم !

 مجموعه برنامه ریزان رژیم ،تمامیت خواهان ،اصولگرایان وهمه معترضین (به ایده هاو خواسته های دگر اند یشان وطنخواه وگروه انبوه منادیان تحریم نگران ازبه هیچ شمردن جمهوریت ) تاکنون می‌گفتند :

"ما می‌توانیم" و بخشی از جامعه فارغ از کم و کیف ،همین دیروز در شرایطی «توام با آب و چشم فراوان »گفت : گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن! 

   ** فرصتی معقول باید داد ،البته این پیشنهاد یا جمع بندی بنا بر مصالح ملک و ملت با امید به تعد یل رفتار وباورحکومت به ضرورت تجدید نظر در روش ها ،ویژگیها و خصوصیات واز سوئی چگونگی خواست ملت محافظه کار -عاقل ، صبور و پای بند به حفظ سرمایه و زیر ساختها - مطرح میشود :

حکومت قانون ورعایت دقیق ان بوسیله نهادها همراه با پاسخگوئی ، رفع تبعیض، رعایت حقوق همۀ صاحبان شناسنامۀ ایرانی بدون توجه به آئین و جنس، حفظ محیط زیست، گسترش تولید، رفع بیکاری، کنترل تورم، ایجاد رفاه وسلامت ،آموزش و بهداشت عمومی ...

 سپردن کار به کاردان ،استفاده از افراد میهن دوست پاک پندارمتخصص که تعهد واقعی دانسته میشود  ،نفی رابطه و اعتقاد به ضابطه ،پرهیز از رانت و سهم خواهی ،ممانعت از انتشار بدون پشتوانه پول و ایجاد شرایطی که بتوان نام فراموش شده « پول ملی » را دگر باره بران نهاد ،روابط اصولی و ضابطه مند بین المللی ،برگرداندن اعتبار پاسپورت این سند ملی ایرانیان  ،رفع مشکلات معیشت و انحطاط اخلاقی حاصل ...و بسیاری نکات فراموش شده برامده از دشمن پنداری و ادامه سلطه شعار... تا بفر مایش (حضرت علی )احساس عدالت یعنی : «هر چیز در جای خود » ملموس ودر پی ان تحقق بسیاری نکات مطرح شده «بوسیله ملیون دلسوز وطن ،صبور ،پاک دست و سالمند بدور از هر گونه سهم خواهی »همچنین میهن خواهان مهاجرت کرده از بد حادثه و صاحبان تفکر و سرمایه علمی ....

که ازجمله وعده‌هاییست که آقایان به تلویح یا بصراحت خود رامتعهد به اجرای آنها نموده اند .

مردم از طبقات و اقشار گوناگون منتظر عمل به وعده‌ها هستند که تمامیت خواهان « این نام دیگر زیبنده انا ن نباید باشد ؟ »با هدف جذب اراء تحت عنوان «پیشرفت وطن » شعار گونه بر تنور توقعات دمیدند و خود کرده را تدبیر نیست !  ما  بر اساس همین موازین، بی‌هیچ کینه و بدخواهی، از دولت آینده مطالبه‌ گری خواهیم کردو با توسعه وسایل ارتباط جمعی انرا «البته نه چندان مشکل » امکان پذیر میبینیم .

 این راهی است که شاید ؟به سرانجامی برسد ،مشروط به انکه پرسشگر باشیم و کارپرداز بزرگ جدید ،خود را موظف به پاسخگوئی بداند و معا دل مسئولیتها «اختیارا ت لازم »را حالا که یکدست شده اند ،آنهم در« دم درب حجله »که پیشینیان نتوانستند ؟طلب نماید ! و دولت موازی را با هرعنوان برنتابد !  

 ادامه تحلیل ونزاع بر سر میزان مشارکت و حواشی بسیار ان ، یا تاکید بر نکته ها و مواضعی که تا دیروز با ادبیات متفاوت بصور مختلف داشتیم ...گرهی از انبوه مشکلات واقعی مردمان( گرفتار چکنم و دارای دغدغه معاش و نا توان از هر گونه برنامه ریزی که مختصر اشاره رفت ) نمی‌گشاید.

برگرفته از: 
اخبار و روی دادها
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: