گزارش تظاهرات اعتراضی انتخابات فرمایشی در اسلو

در پی فراخوان تعدادی از تشکلات حقوق بشری و گروه های سیاسی اپوزسیون تجمعی اعتراضی در روز جمعه 28 خرداد در روبروی سفارت جمهوری اسلامی برگزار گردید.

سازمانها و نهاد های زیر در این تجمع اعلام همبستگی با مبارزات مردمان ایران  نموده و طی فرا خوان مشترکی در این تجمع حضور یافتند

کمیته همبستگی برای حقوق بشر ایران – نروژ

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

حزب چپ ایران ( فداییان خلق )

حزب دموکرات مسیحی ایران

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

سمن صدای مردمان ایران

سازمان بین المللی حقوق بشر ایرانیان

در این برنامه سازمان دهندگان به دو زبان فارسی و کردی با حاضران سخن گفتند و بیانیه سازمانها قراِءت گردید و شعار هایی نیز در ادامه سر داده شد.

همچنین بیانیه حزب کارگر نروژ و حزب سوسیالیست چپ نروژ توسط نمایندگان انها  خوانده شد

لازم به ذکر است که حزب محیط زیست نروژ نیز با این تجمع اعلام همبستگی نمود

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: