پیروزی بزرگ شاهزاده 

بازداشتن بیشینه مردم از رای دادن در انتصابات گذشته ، که بیش از ۱۱۵ نهاد مبارز در دستیابی به آن همرزم بودند ، پیروزی بزرگ شاهزاده رضا پهلوی در هماهنگ کردن حزب‌ها و گروه‌های گوناگون نا سازگار با جمهوری اسلامی زیر چتر" نه به جمهوری اسلامی" بود

بازداشتن بیشینه مردم از رای دادن در انتصابات گذشته ، که بیش از ۱۱۵ نهاد مبارز در دستیابی به آن همرزم بودند ، پیروزی بزرگ شاهزاده رضا پهلوی در هماهنگ کردن حزب‌ها و گروه‌های گوناگون نا سازگار با جمهوری اسلامی زیر چتر" نه به جمهوری اسلامی" بود .  

برآورد درست میزان هنبازی در این  انتصابات شدنی نیست ، اما یک گزارنده از درون مرز مینویسد ؛ در تهران و رشت پای صندوق‌ها  بسیار خلوت بود. آقای خادمیان خبرنگار صدا و سیما هم در حالی‌ که گزارش  شور انتخاباتی در شهرستان ارسنجان را دروغ پردازی میکرد دستش رو شد چون در مدت یک دقیقه گزارش ایشان ۱۱ تن از برگزار کنند گان پای صندوق‌ها نشسته بودند و فقط یک تن آمد رای داد و این نمایش مسخره بیشتر شور برگزار کنندگان را نشان میداد تأ شور رای دهندگان را

هتا با انگاشت اینکه آمار رسمی‌ جمهوری اسلامی درست باشد ، با همه هزینه گزاف آوازه گری و خواهش و لابه هنر پیشه‌های مزدور رژیم ، این بار بیش از نیمی از مردم رائ ندادند ، و این پیام رسانی فقط مایه بیزاری  بیشتر از این چهره‌های خود فروخته شد تأ کشاندن مردم به پای صندوق‌های نیمه خالی‌ رای . ترفند همزمان کردن انتصابات شورای شهر و ریاست جمهوری نیز از میزان این آبرو ریزی چندان نکاهید

 آناهیتا شمس از تلویزیون آیت الله  بی‌ بی‌ سی‌ گزارش کرده که در سال ۱۳۸۸ کوچی میزان هنبازی یا مشارکت مردم در انتصابات به اندازه ۸۵% بود. برابر آمار رسمی ، براست یا بدروغ ، هنبازی انتصابات این بار در تهران ٪۲۶ درسد بوده و  هنبازی سراسر کشور پس از رای‌های پوچ شده فقط ٪۴۰ بوده زیرا  ۶۰ میلیون شهروند دارای شرایط رای دادن بودند،  ۲۸ میلیون تن شرکت کردند و ۴ میلیون رای بی‌هُده (باطله) بوده  

هتا اگر شمار اندک هنبازی این انتصابات را نخواهند به پیروزی مبارزه پیوند بدهند با اینحال روند درستی را نشان میدهد و برای نخستین بار پویش “نه به جمهوری اسلامی” مبارزان را در دامنه گسترده‌ای همدل و هم آوا کرد و این خود پیروزی بزرگی است ‌برای شاهزاده و برای همه مبارزان 

ما میتوانیم امیدوار باشیم که دودستگی بال‌های درون رژیم گندیده بزودی ملت را به مبارزه سراسری و پیوسته و همبسته وا خواهد داشت ولی هتا اگر رژیم ۴ سال دیگر نیز با دست و پا زدن در بستر مرگ به زندگی فرومایه خود ادامه دهد ، باز از پا نخواهیم نشست و با کار و کوشش و توجه بیشتر به  روستا‌ها و شهرستانها کوشش خواهیم کرد هنبازی را  به زیر ٪۲۵ برسانیم ، زیرا در آن صورت سزاواری انتصابات آینده زیر پرسش بین المللی خواهد رفت و بدور نیست که شاهزاده بتوانند به نمایندگی از سوی ملت ایران از راه سازمان ملل  فشار آورده و درخواست همه پرسی ملت ایران - در چشم جهانیان - سزاواری و حقانیت  پیدا کند

از آنجا که انتخابات آری یا نه جمهوری اسلامی  در سال ۱۳۵۷ کوچی در حالی‌ انجام شد که چبود و چیستی جمهوری اسلامی را پنهان نگاه داشته بودند ، آن انتخابات و در نتیجه قانون‌های جمهوری اسلامی همه غیر قانونی است و تنها قانون مورد پذیرش  موجود همان قانون اساسی‌ مشروطه است که نیاکان ما برایش جنگیدند و  هنوز فرمند و  معتبر است 

اگر فرمانروایی آخوند‌ها را غیر قانونی بدانیم و قانون اساسی‌ مشروطه را  با تمام کاستی‌هایش  پا بر جا بدانیم ، پس  ناگزیریم چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم شاهزاده رضا پهلوی را  بعنوان نماینده کشور بپذیریم ، هتا اگر ایشان خود را شاه ندانند ، گو اینکه ایشان در تلوزیون رسما پذیرفته اند که اگر ملت بخواهند پادشاهی را میپذیرند و این حق هر کسی است که دیدگاهش را دگرگون کند.

حال که شمار ما نسبت به هواداران استبداد اسلامی بیشتر شده ، بیاییم همه بکوشیم از راه مبارزه خشونت پرهیز میزان هنبازی را به زیر ۲۵% برسانیم و سپس از شاهزاده رضا پهلوی خواهش  کنیم درخواسدت همه پرسی‌ را به سازمان ملل ببرند

پاینده  ایران

مهران مقدس

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بجای تمرکز به کسی‌ که ایده تحریم انتخابات را مطرح کرد به حرکت دسته جمعی همه ۱۱۵ نهادی که زیر چتر" نه به جمهوری اسلامی" باندیشید که بدست شاهزاده رضا پهلوی هماهنگ شد.