قدرت‌نمایی حشدالشعبی در "اردوگاه اشرف مجاهدین خلق"