مدیریت کانال برای فرهنگ سازی !

*« طرح فضای مجازی » از دستورمجلس به دلیل مخالف با قانون اساسی خارج شد (در صورت تصویب چندین برابر بودجه کشور بایستی صرف آماده سازی زندان برای میلیونها نفر کاربر اینترنت می‌شد !) لذا میطلبد تا «با نگاهی مثبت و بدون واهمه »با توجه به «نقش افرینی غیر قابل انکار اینگونه رسانه های ارزان و فراگیر در فرهنگ سازی » و از همه مهمترگرد آوردن این تعداد عضو که چندان ساده بنظر نمیرسد – در حفظ کانال بکوشیم
*البته امروز اعلام شدکه این طرح بعد از تعطیلات مجلس مجددا در دستور کار قرار خواهد گرفت

مطلب در مورد میانسالانی در پی جویای نام و آماده ورود به چرخه سیاست با تعریف متداول است که همزمان با امدن اقای رئیسی، پس از طی مراحل  به عرصه تبلیغات ( داوطلبان میان دوره ای ) در بعضی نقاط وارد  و از تمامی ابزار منجمله کانال های تلگرامی استفاده و فراتر از تصور، جمع زیادی از همشهریان و هم ولایتی های خود را البته با همکاری و همراهی هواداران و بستگان در مدت  تبلیغات و فعالیت «در دنیای مجازی» گردهم آوردند و ... اغلب این سهم خواهان و دارای درجات تحصیلی بالا چنان که افتد و دانی !
در پایان کار درصدد انحلال کانالی که بزحمت فراهم دیده بودند (با نگرانی از بیان دیدگاههای متفاوت ) برامده و تریبون را غیر فعال نمودند ...
متن بعنوان نمونه، خطاب به یکی از آنان است تا فرصت فراهم دیده را مسدود ننماید ...
که میخوانید :
حال که داوطلب ورود به مجلس از ولایت خود شده و پس از تائید شورای سالمند نگهبان که بسیار در وصفشان خوانده و نوشته ایم و ویزگیهائی میطلبد - به وادی تبلیغات وارد و «در دنیای مجازی منجمله در بخش تلگرام» با جذب و جلب نگاه و علاقه صدها نفر با سلیقه ها، باور و فرهنگ متفاوت در این عرصه پر آب و چشم با کنترل های بیش از حد؟ برآمده از چگونگی پیام ها و آثار تبعی آن ... با همه سهل و ممتنع بودن، در مصافی هزینه بر سخت کوشیدید ...
* و بهرحال آبدیده گان این میدان با در اختیار داشتن بیشتر ؟ مراکز قدرت محلی و رانت های مرسوم ! گوی رقابت را ربودند تا این تجربه در دورانی دیگر بکار آید.
و به تجارب بسیاری در این عرصه دست یافتید که خود از پیروزی رقبا کم ارزش تر نیست ... انصاف نباشد درصدد کنار گذاردن این وسیله ارتباط جمعی که با منظور معین فراهم ساخته اید بهر دلیلی برآئید «هدف نوشته انصراف از متلاشی ساختن این موهبت» که با بودن این تعداد عضو فرصت بسیار مغتنمی برای آگاهی بخشی بشمار تواند رفت !
* حال که «طرح فضای مجازی» از دستور مجلس نشینان به دلیل مخالف با اصول همین قانون اساسی با همه ایرادات خارج شد ( هر چند که بعد از تعطیلات تابستانی مجدد در دستور کار منادیان محدود نگری و اهالی مدافع سانسور قرار خواهد گرفت ) و ( در صورت تصویب چندین برابر بودجه کشور بایستی صرف آماده سازی زندان برای میلیونها نفر کاربر اینترنت بشود ! ) ... میطلبد تا «با نگاهی مثبت و بدون واهمه» مکرر میگویم : با توجه به «نقش افرینی غیرقابل انکار اینگونه رسانه های ارزان و فراگیر در فرهنگ سازی» و از همه مهمتر اینکه گرد آوردن این تعداد عضو ساده بنظر نمیرسد – با کمک اعضا در حفظ کانال بکوشیم.
* این جمع مرکب از : گروههای متفاوت اجتماعی با حضور افراد اندیشمند و صاحب نظر را باید محفوظ داشت و باجلب همکاری و همفکری اصولی آنان، به عرصه تبادل اندیشه هاو تضارب افکار که لازمه احیای اعتبار گذشته این مرز پر گهر است، بالاتفاق ورود کرد.
تلنگری برسم عادت :
در تبلیغات انتخاباتی 28 خرداد در کمال حیرت و تاسف «کسی از بلند نظری، اهداف بلند برای پیشرفت و ترقی کشورکه هیچ، حتی در سطحی کوچک برای منطقه خود، سخنی به میان نیاورد» و تمامی نگاه «به اعلام نیازهای مادی افراد عادی گرفتار معاش و دغدغه فردا ضمنا ناتوان از هرگونه برنامه ریزی بدون آینده نگری» استوار شده بود و همه درحد تامین مبالغی کمک معاش و یا قول های محاسبه نشده برای تامین مسکن یا نظارت بر بازار، رفع سد معابر یا پیاده رو سازی !  کنترل توزیع ، قیمت و مبحث علوفه ...صحبت کردند.
* بهر تقدیر شرایط تغییر کرده، سناریو برای یکد ستی در همه قوا با تعریفی نا شد نی با این مردمان ناظر اما هشیار ؟البته در ظاهر امر به پایان آمد، هرچند تازه آغاز کار ! و بایستی « نقش و طرحی نو در اندازیم و فلک را سقف بشکافیم »
* یکی از وسایل فرهنگ سازی فراخوان و فعالیت اعضاءاینگونه گروههاست، که نحوه تفکر و تلاش آنها به مسیر خیر و صلاح ملک و ملت هدایت شده و با اندیشه ای مناسب آینده این سرزمین اهورائی همراه شود.
* جلب انگیزه و هدایت نگرش این تعداد افراد با اندیشه های متفاوت ، باتجربه و تنوعی که دارند با بکار گرفتن علایق آنان برای پیشرفت حداقل زادگاه  خود در مسیر فعالیت اجتماعی و کلان نگری چندان مشکل نمینماید و در نوع خود میتواند بسیار مغتنم و سازنده باشد، که البته مدیریتی توانمند، شجاع با برنامه و پاک پندار میطلبد، تا اینگونه رسانه هائی ارزان و فراگیر را «گروهی برگزیده بعنوان آدمین در اطاق فکر » بدور از هرگونه خود محوری با شایشتگی و نگاه مناسب به آینده هدایت نمایند و  با تفسیر به رای بر محدودیتها نیفزایند .
* همچنانکه با اندیشه ابزاری و موقت با اهدافی محدود - این رسالت تحقق یافتنی نیست، که میگویند :
« لیس للانسان الی ما سعی » یعنی « به جز از کشته ندروی »
نکته آخر اینکه : 
کارهای پرحاشیه و هزینه بر اما موثر و شایسته ماندگاری، در این روزگار چندان ساده و همراه با عافیت طلبی ها نیست ؟!
و گاوِ نر میخواهد و مرد کهن ...

منبع: 
بررسی های اجتماعی - فرهنگی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: