" ضرورتهای تحقق عدالت برای فرو دستان " آرمان ذاکری

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در مورد : " ضرورتهای تحقق عدالت برای فرو دستان "
میهمان جلسه : دکتر آرمان ذاکری ، جامعه شناس
در کانال تریبون سرزمین من ، و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان ، لینک گروه :
https://t.me/joinchat/Ru44FyS4mMdhNWMx

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در مورد : " ضرورتهای تحقق عدالت برای فرو دستان "
میهمان جلسه : دکتر آرمان ذاکری ، جامعه شناس

در کانال تریبون سرزمین من ، و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان ، لینک گروه : https://t.me/joinchat/Ru44FyS4mMdhNWMx

سوالات مطرح شده در جلسه: 

 • با توجه به اینکه شما عزیز در مقاله ای با آقای یوسف اباذری با عنوان : سه دهه هم نشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران به درستی نئولیبرالیسم را نوعی جهان بینی با مختصات خاص خود تعریف کرده اید . که دارای فرهنگ و فلسفه خود است و ناسازگار با نگرش اسلام سیاسی که خود جهان بینی است .  این خصوصی سازی ها و اتخاذ  این مشی  توسط حکومت  اسلامی را طی این چند دهه نئولیبرایسم می دانید . با مختصات ایرانی یا ملغمه ای از سیاست هایی که صرفا برای حکومت گران و کارگزارانش رانت ایجاد می کند تا اموال عمومی را بی محابا به یغما ببرند ؟..در ضمن کسانی که در تحلیل هایشان نئولیبرالیسم را نه جهان بینی که صرفا پروژه ای می دانند که محصول فکری امثال فون هایک است مشخصا در چه زمینه هایی دچار اشتباه هستند و در عرصه مبارزه با سیاستهای نئولیبرالی  کاستی و ضعف تحلیل های این ها چه آسیب هایی بر امر مبارزه در راه تحقق عدالت اجتماعی خواهد نهاد ؟ با سپاس
 • عدالت اجتماعی  در کدام صورت بندی اقتصادی اجتماعی معنی پیدا می کند آیا در سیستم هایی که بر مبنی اضافه ارزش بی عدالتی ایجاد می شود و بدون اجتماعی کردن وسائل تولید می توان فرودستان را به حقوق اقتصادی رساند الگو عدالت  شما در کجا واقعا" موجود شده است؟
 • در وضعیت کنونی با توجه به برآمد جنبش های مطالباتی در میان گروه های مختلفی از مردم و تشدید اعتراضات  باز هم شاهد ایجاد تشکل های در بین گروه های مختلف به آنگونه که پاسخگوی این حد از اعتراضات و هدایت آگاهانه آنان برای دستیابی به خواسته ها نیستیم  . از دیدگاه جامعه شناسانه چه عواملی در رویکرد جدی به سازمانیابی توده های مردم در گروه های مانع ایجاد کرده است ؟  آیا این عوامل صرفا به سرکوب خلاصه میشوند ؟ الان که کارگران صنایع نفتی به شکل و مقیاس بالایی در اعتراض هستند و سرکوب هم  نشده اند ؛ ولی علایمی که نشان دهد ضرورت امر تشکل یابی درک شده است نیز دیده نمیشود .چرا؟
 • با درود به مهمان گرامی برنامه سوال این است که آیا میتوان پشتیبانی و مانع زدایی در امر تولید را که شعار نظام در سال جاری است به منزله اراده نظام و سمتگیری مشخص آن برای بسط و گسترش نولیبرالیسم و حذف قوانین و مقررات نیم بند موجود قلمداد کنیم؟
 • کمال خوشبختی ست که در این گروه برای اولین بار مطرح شد که طرفداران رژیم هم از مردم هستند و تکثر در جامعه ما انقدر زیاد است که هیچ جریان سیاسی نمی تواند خود را به تنهایی نماینده همه مردم بداند. نطرتان در مورد اینکه گروههای بزرگی از مردم درگیر اخذ درآمدهای ناسالم می شود، مثل بیت کوین که در مقاله ای عنوان شده بود که 12 میلیون از افراد جامعه در گیر ان هستند، چه اثری بر روی مطالبه گری درست مردم میگذاره؟ چکار می شود کرد که این تکثر به معنای واقعی بین لااقل سازمانهای سیاسی پذیرفته شود؟
 • دوست عزیز ! شما چگونه فردی مثل احمدی نژاد را دارای پایگاه مردمی می دانید!؟ وقتی سیستم ولایی اجازه انتخاب دمکراتیک به مردم از بین همه طیف ها را نمی دهد و دیکتا توری مطلق حاکم است ؛ زمانی شما می توانید پایگاه مردمی را محک بزنید که مردم  از آزادی های دمکراتیک در جامعه بطور کامل برخوردار باشند نه استبداد ولایی کنونی.
 • تشدید تورم و گرانی، بخش متوسط جامعه را با بحران موجودیت روبرو ساخته است. لطفا تاثیر گذاری قشر متوسط و یا قشر فرودست فعلی  بر کنش های جامعه کنونی را توضیح دهید.
 • فساد سیستماتیک در جامعه کنونی خیلی وقت است که راه افتاده است. حیثیات و حقوق انسانی، عدالت اجتماعی در این جامعه بشدت پایمال می‌شود که باعت رادیکالیسم می‌شود. برای اینکه از رادیکالیسم پرهیز کنیم حکمروایی  خوب لازم است و بلوغ سیاسی. وظیفه حکمرانان و بدنه جامعه  در این برهه برای رسیدن به عدالت اجتماعی چیست تا اعتماد ملت و دولت شکل گیرد.
 • یک تعبیر از سیستم نئولیبرالی ، سیستمی است که در آن تبعیض  و بی عدالتی توجیه میشود - شما چقدر این را در رابطه با ایران صادق می بینید ؟ و چقدر استفاده از مذهب به این کمک کرده است ؟
 • چطور میتوان به گروههای آزادیخواه و عدالت طلب کمک کرد که به جای این که با هم درگیر باشند ، همدیگر را مکمل هم ببینند؟  - چون متاسفانه به نظر میرسد که بیشتر مشغول کوبیدن هم هستند تا توجه به وظیفه اصلی خود
 • بسیاری از طرفداران دموکراسی عدالت خواهان را متهم می کنند که موضوع عدالت را بر دموکراسی ترجیح می دهند و موجب تداوم استبداد و دیکتاتوری میشوند . عکس  همین نظر هم در بین طرفداران عدالت هست که آزادی و حقوق بشر را پدیده ای ساخته ی سرمایه داری برای انحراف مبارزات عدالتخواهانه است . چگونه می توان این درک یک سویه را برای طرفداران عدالت و آزادی توضیح داد  ؟ اساسا ریشه این گونه برخورد ها در کجاست؟
 • همگرایی پایه حرکتهای انقلابیست، و شما بدرستی تشریح فرمودید که گروههای مختلف اقتصادی و محرومان وجود دارند و در شکلهای مختلف در محرومیت و فرودستی قراردارند که خواسته هایشان کاملا همگرا نیست. و فرمودید که انجام فعالیتهایی در جهت بهبود وضعیت هر کدام از این گروهها در گرو انقلاب نیست.
 • آیا اساسا نمی توانیم بگوییم که جامعه ایران در حال حاضر در شرایط یک انقلاب بر اساس یک همگرایی فراگیر قرار ندارد و سازمانهایی که شعارهای سرنگویی و رخ دادن انقلاب را می دهند بر خلاف واقعیت جامعه شعار می دهند و به نفع حرکتهای واقع بینانه جامعه نیست؟
 • مترقی چیست؟
 • هر شعار اعتراضی باید برمبنای مطالبات اساسی معیشتی و محیطی اجتماعی باید باشد. هر گونه شعار کلنگی و شخمی، دعوت گله مار است به خانه خودی که باید از آن پرهیز شود از قبیل مرگ بر این و بر آن . شما شعارهای مطالباتی بر اساس نیازهای اجتماعی را چگونه تعریف میکنید؟ لطفا نطرتان را برای کنترل اعترضات اجتماعی را بیان فرمائید.
 • تغییرکلیت سیستم تولید توسط مبارزان چپ کجا پی گرفته شده ولطفا می شود مثالی بزنید؟
 • شما آغاز اجرای برنامه های نئولیبرالی را به فروپاشی اتحاد شوروی و ... و گزینش راه نئولیبرالی از سوی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله رفسنجانی مربوط دانستید. جایگاه مبارزه طبقاتی و تعلق طبقاتی نیروهای سیاسی حاکم در گزینش مسیر نیولیبرالی در کجاست ؟
 •  برای اینکه پیشنهادهای شما در مسیر عدالت اجتماعی در حوزه های مختلف اعم از معیشتی  اموزس ، بهداشت و درمان و از جمله در همان بخش recognition که بر آن تاکید دارید، زمینه اجرایی شدن پیدا کند، نیازمند چه تغییری در توازن قوای اجتماعی است و کدام نیروی مادی اجتماعی به صورت بالقوه  می تواند وزن و سهم  تعیین کننده در این راستا داشته باشد. آیا در ساختار سیاسی حاکم دستیابی به عدالت اجتماعی مد نظر شما امکان پذیر به نظر می رسد؟ با فرص اینکه متاثر از فشارهای اجتماعی و سیاسی حاکمیت به برخی اقدامات در راستای تعدیل فشارهای اقتصادی بر طبقه کارگر و محرومان دست بزند، آیا می توان چشم اندازی برای آن قائل شد ؟ با توجه به اینکه تجربه فروپاشی دولت های رفاه را در جوامع اروپایی با سنت های دموکراتیک را در پیش رو داریم؟  آیا شما به سرمایه داری اصلاح شده و تنظیم شده و یا چیزی چون راه سوم بلری اعتقاد دارید که کارنامه اش در پیش روست؟
 • علت نحیف بودن جنبش کارگری از مشروطیت به بعد چه بوده است؟
 • با درود میگویند نیولیبرالیسم اخرین شکل سرمایه داریست  ایا امکان وشکل اینکه چطور این سبستم میتواند فرو بپاشد رو توضیح دهید با تشکر
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: