به قراردادهای موقت غیر انسانی و به پیمانکاران و دلالان کار نه می گوییم!

سازمان ما ضمن اعلام دوباره همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و مطالبات صنفی آنها، مخالفت خود را با قراردادهای غیر انسانی موقت، استفاده از شرکت های پیمانکاری و خصوصی سازی صنایع ملی اعلام می کند.

 

واحد های آمریکا، نروژ، دانمارک، سوئد و ایتالیای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به نمایندگی از سوی جمع گسترده ای از اعضا و هواداران سازمان در داخل و خارج کشور همبستگی خود را با اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و پروژه ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران و مطالبات بر حق صنفی این زحمت کشان اعلام می نمایند. سازمان ما که بر پایه اعتقادات عمیق سوسیالیستی دموکراتیک پنجاه سال پیش بنیاد گرفت، همچنان به ارمان های فدائیان خلق در گسترش مبارزه دموکراتیک مردم ایران بر بستر برابری و عدالت اجتماعی پا میفشارد.

  کارگران پیمانی محدوده صنایع نفت، گاز وپتروشیمی علیرغم فشارهای وارده وعدم دسترسی به تشکل ها واتحادیه های علنی سی روز است که به  اعتصاب مستمرخود ادامه می دهند. متشکل کردن کارگران موقت در نبود روال عادی مذاکرات آنان با کارفرمایان کار دشواری است! از این روست که سی مین روز اعتصابات نفتگران در کشورمان که در بستر کمبودهای عمیق اقتصادی و معیشتی و تشکیلاتی شکل گرفته، از نمونه های کم نظیراین گونه اعتراضات کارگری و تحسین برانگیز است! بر طبق آخرین اطلاعات، شوراهای کار، انجمن ها و تشکل های کارگریِ نزدیک به صد موسسه تولیدی در صنایع مربوط به فراورده های نفت و پتروشیمی به این اعتصابات و اعتراضات پیوسته اند.

  هم میهنان عزیز!

 سالهاست که حامیان اقتصاد نئولیبرالی در سراسر جهان و ایران به بهانه کوچک کردن ساختارهای دولتی از جمله خواهان کاهش تعداد کارکنان دولتی هستند و مسائل مربوط به استخدام و مدیریت کارگران را به کمپانیهای واسطه واگذار میکنند تا از این راه هزینه نیروی کار را برای مستخدمین دولت پایین اورده و از دنبال کردن قوانین کار نیزخود را معاف کنند. کارگران پیمانی معمولا از مزایای محدود تری نسبت به کارگران و کارکنان دولت برخوردارند و عمدتا از بازنشستگی و حمایت های درمانی و بهداشتی و استاندارد های ضروری برای محیط کار در کارگاه های دولتی که حاصل سالها تلاش و مبارزه و پیگیری مستمر و مذاکره و چانه زنی های سندیکایی ست محرومند. رهبران جنبش کارگری در صنایع نفت و پتروشیمی به درستی استفاده شرکت های تولیدی از پیمانکاران خصوصی را هدف انتقاد خود قرار داده اند. آنان میگویند که پیمانکاران که به قصد ثروت اندوزی و بدون دانش تخصصی و تجربه کاری دلال و واسطه بهره گیری از کار ورنج کارگران پیمانی شده اند با قطع رابطه طبیعی کارگران موقت با یکدیگر و با محیط کارشان قصد کنترل  کارگران را دارند. فعالان واحد های  صنایع نفت، گاز وپتروشیمی در حمایت از کارگران پیمانی شتافته اند و مردم کشورما را از فساد پیمانکاران بی تخصص و آسیب های شخصی و اجتماعی قرار داد های موقت که برای افزایش حد اکثری سود کارفرمایان و با تکیه بر بی ثباتی شغلی و مالی کارگران بنا شده آگاه میکنند.

 کارگران اعتصابی با کمک تلاش های رهبرانی شجاع و پر درایت و با درک عمیق عوامل  ریشه ای مسايل خود و با بیانی صادقانه و روشن، مطالبات و شرایط زندگی و کاریشان را با استفاده از شبکه های مجازی به طور مستقیم و بدون واسطه منعکس میکنند. لیست مطالبات این کارگران که در شبکه های اجتماعی توزیع شده بدون رعایت ترتیب از جمله شامل موارد زیر میگردد:  ۱- درخواست دستمزد کافی و به موقع؛ ۲- شرایط کاری انسانی وبی خطر؛ ۳- دسترسی به محل مناسب خواب، سرویس بهداشتی، آب آشامیدنی و غذای سالم؛ ۴- استفاده از ساعات مرخصی و استراحت متناسب با شرایط سخت زندگی در مناطق گرم—۲۰ روز کار و ده روز استراحت؛ ۵- امکان پیشرفت کاری و ثبت سابقه خدمت ونیز امکان داشتن آینده ای با ثبات برای خود و خانواده شان.

 سازمان ما ضمن اعلام دوباره حمایت و همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پیمانی و مطالبات صنفی آنها، مخالفت خود را با قرار دادهای غیر انسانی موقت، استفاده از شرکت های پیمانکاری و خصوصی سازی صنایع ملی اعلام میکند.

 نه به قرار داد های موقت غیر انسانی!

 نه به پیمانکاران و دلالان کار!

 آری به خواسته های بر حق کارگران!

واحدهای کشوری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آمریکا، نروژ، دانمارک، سوئد و ایتالیا.


دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: