بازگشت طالبان وآینده افغانستان

بازگشت طالبان و آینده افغانستان
کلاب هاوس اتحاد چپ
جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰- ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱
ساعت ۲۱ به وقت ايران ،ساعت ۱۸.۳۰ به وقت اروپای مرکزی ،ساعت ۱۲.۳۰ به‌وقت غرب آمریکا
https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/wTa43JP6/xeg7vQGL

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: