معضل آب راە حل امنیتی ندارد
19.07.2021 - 13:44

معضل آب راە حل امنیتی ندارد

 

واحدهای نروژ، آمریکا، دانمارک، ایتالیا و کمیتە کشوری سوئد سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

چند روزیست مردم بە جان آمدە خوزستان، در شهرها و روستاهای خود برای تامین آب مورد نظر خود دست بە اعتراض مسالمت آمیز زدەاند و از مسئولین جمهوری اسلامی می خواهند کە در گرمای بشدت طاقت فرسای تابستان برای رفع این مشکل مزمن اقدامی اساسی کنند. اما نظام بە جای برخورد درست و مسئولانە بە خواست برحق مردم، مثل همیشە با زبانی دیگر با آنها سخن می گوید.

جمهوری اسلامی کە ابتدا سعی در کتمان اعتراضات مردمی داشت، و سپس از حضور بیگانگان در میان آنها گفت، سرانجام با رهسپارکردن نیروهای سرکوبگر خود، طبق معمول بە زبان زور و سرکوب متوسل شد و طبق خبرهای رسیدە تا حالا متاسفانە چندین تن از هموطنان خوزستانی کشتە و دهها تن دیگر زخمی و دستگیر گردیدەاند. حاکمان با محاصرە فیزیکی و دیجیتالی منطقە و تلاش برایممانعت از اطلاع رسانی آزاد، سعی دارند گستردگی اعتراضات مردم و حقیقت سرکوب خشن خود را پنهان کنند.

ما ضمن محکوم کردن سرکوب بیرحمانە و خونین اعتراضات مسالمت آمیز مردم توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حمایت خود از خواستە بەحق مردم این دیار در مورد تامین آب کە شرط اولیە حیاتو تداوم آن است را اعلام می کنیم. احیای آب در این استان مهم کشور، بمنزلە احیاء کشاورزی و دامداری است کە در حال از بینرفتن اند. ثروت طبیعی ایران از آب و خاک تا معادن و مخازن زیرزمینی، متعلق به همه مردم ایران است. استفاده از آنها باید با درایت و احترام به طبیعت و مردم این کشور و با حفظ سلامتی و شکوفائی این سرزمین باشد. دولت باید از متخصصین محیطزیست برای بازنگری پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی استفاده کند. گوشه ای ‌از درآمدهای حاصل از بهره برداریهای محلی باید به ترمیم خسارات و بازگرداندن توازن محیط زیستی اختصاص پیداکند. شوراهای محلی منتخب مردم باید در تصمیم گیریها شرکت داشته باشند.

رودهای مهم کارون و کرخە را احیاء کنید. از مرگ تالابهای خوزستان، از جملە تالاب هورالعظیم جلوگیری کنید.!

 

زندەباد اعتراضات مسالمت آمیز مردم خوزستان.

١٩ جولای ٢٠٢١

 

https://www.kar-online.com/node/16667

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما