اعصاب کارگران پیمانکار 115 واحد پتروشیمی ونفت وارد پنجمین هفته خود شد

اعصاب کارگران پیمانکار 115 واحد پتروشیمی ونفت وارد پنجمین هفته خود شد

مصاحبه با دو تن از فعالین حنبش کارگری محمد صفوی فعال مستقعل کارگری و صادق کار مسئول کروه کارگری حزب چپ ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: