علی خامنه‌ای: در دولت روحانی معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد