دو ميليون امضا بر عليه مجازات اعدام!

ما از همه انسانهای شریف، از همه آزادیخواهان و از همه مدافعان حرمت و شأن انسان می‌خواهیم که صرفنظر از هر گونه تعلق سیاسی و ایدئولوژیک، این کمپین را متغلق به خود دانسته و با تقویت آن برای لغو هر چه سریعتر این مجازات غیر انسانی اقدام کنند. ما از همه نهادهای اجتماعی و احزاب و سازمانها دعوت میکنیم برای رسیدن به یک جامعه انسانی تر و عاری از اعدام با حمایت خود به این مبارزه یاری رسانند. بگذار کمپین صدایی برای میلیونها مخالف مجازات اعدام باشد.

اعدام یکی از فجیعترین اشکال مجازات و قتل آگاهانه است. اجرای مجازات اعدام به هر بهانه و دلیلی تجاوز به حرمت و کرامت انسانهاست. پذیرش اعدام بعنوان یکی از اشکال مجازات، نشان از بربریت حاکم بر سیستم قضایی ایران است. رژیم جمهوری اسلامی نیز با توسل به شرع و  برپائی دادگاههای شرعی بیش از سی سال است که با اجرای مجازاتهای ظالمانه، اعدامهای خیابانی و قتل عام گسترده مخالفین سیاسی و اجتماعی خود یکی از ننگین ترین و سیاهترین دوران قضایی ایران را رقم زده است. اینک نیز با  اوجگیری بحران سیاسی در ایران و دستگیریهای گسترده یک بار دیگر خطر مجازات اعدام  و قتل وسیع معترضین و فعالین سیاسی و اجتماعی به طور جدی وجود دارد. اعتراض سیاسی جرم نیست، حق بدیهی هر شهروندی است. نظام حاکم اما هر گونه اعتراضی را جرم و گناه تلقی کرده و معترض را به مجازات می رساند. هیچ نظام حاکمی حق ندارد به بهانه اجرای عدالت و یا برای حفظ خود به اعدام که قتل عمد است متوسل شود. پناه بردن به اعدام خصیصه نامشروع ترین نظامهای سیاسی است. اما علیرغم این هیچ نظامی قادر نخواهد بود در جامعه‌ای که نفس مجازات اعدام در آن تقبیح شده باشد آنرا اجرا کند. این روآوری گسترده جمهوری اسلامی به سوی مجازات اعدام تنها بر متن این واقعیت تلخ امکانپذیر است که اعدام در ایران یک شکل پذیرفته شده مجازات است و نه امری تقبیح شده. اعتراض به مجازات اعدام تا امروز تنها به مواردی اندک محدود مانده است و صدای مخالفین اعدام کمتر شنیده شده است.

 

اعدام نه تنها زمینه‌های دست زدن به جرم را از بین نمی برد، بلکه خود ترویج خشونت و زمینه‌ساز جرائم دیگر است. جامعه‌ای برای اصلاح خود به مجازات اعدام دست می‌زند که از اساس بر بیعدالتی استوار باشد. چنین جامعه‌ای را باید تغییر داد. تغییر جامعه نیز توسط آحاد مردم  آن امکانپذیر است. شکل دادن به یک اعتراض وسیع بر علیه مجازات اعدام، امروز و بر بطن تحولات سیاسی جاری و افزایش خطر اعدام معترضین خیابانی، یک ضرورت حیاتی است. هیچ‌گاه مثل امروز قباحت مجازات اعدام اینچنین مورد تنفر افکار عمومی قرار نداشته است. این انزجار وسیع را می‌توان در خدمت لغو مجازات اعدام به کار گرفت. کمپین «2 میلیون امضاء بر علیه مجازات اعدام» گامی است در این جهت. این کمپین می‌تواند صدای همه مخالفین مجازات اعدام و مدافعان ارج و حرمت انسان باشد. این کمپین باید بتواند به گام اول و مؤثری برای تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی وسیع بر علیه اعدام تبدیل شود. کمپین متعلق به همه کسانی است که با مجازات اعدام مخالفند.  جامعه ایران نباید دیگر این زخم عمیق را بر پیکر خود تحمل کند.
ما از همه انسانهای شریف، از همه آزادیخواهان و از همه مدافعان حرمت و شأن انسان می‌خواهیم که صرفنظر از هر گونه تعلق سیاسی و ایدئولوژیک، این کمپین را متغلق به خود دانسته و با تقویت آن برای  لغو هر چه سریعتر این مجازات غیر انسانی اقدام کنند. ما از همه نهادهای اجتماعی و احزاب و سازمانها دعوت میکنیم برای رسیدن به یک جامعه انسانی تر و عاری از اعدام با حمایت خود به این مبارزه یاری رسانند. بگذار کمپین صدایی برای میلیونها مخالف مجازات اعدام باشد. با حمایت فعال خویش، صدها و هزاران سایت اینترنتی می‌توانند به تریبونی برای محکوم کردن اعدام تبدیل شوند. بگذار همه نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی به تریبون فعالان این کمپین تبدیل شوند.
این گام می‌تواند در کنار گامهای دیگر به ایجاد یک جنبش گسترده اجتماعی برای لغو این مجازات غیر انسانی بدل شود. ما از همه تلاشهایی که تا به امروز در این راه شده است و می‌شود قدردانی میکنیم . ما از همه مخالفان اعدام و تلاشگران تا کنونی آن دعوت می کنیم تا با همبستگی در کنار یکدیگر، متحد و قدرتمند در این راستا بکوشیم. ایجاد جنبشی گسترده و متحد برای لغو مجازات اعدام با همبستگی همه‌ی ما ممکن است.
مجازات اعدام باید فوراً لغو شود.

 

پتیشن کمپین دو میلیون امضا بر علیه اعدام را از http://www.k-a-e.com/2010-02-04-05-30-01 امضا کنید

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.