نه به رئیسی»، «نه به جمهوری اسلامی»؛ مردم ایران اجازه نمی‌دهند یک جنایتکار رئیس
04.08.2021 - 13:07
نه به رئیسی»، «نه به جمهوری اسلامی»؛ مردم ایران اجازهنمی‌دهند یک جنایتکار رئیس جمهور آنان باشد. 
 
بیانیه شورای مدیریت گذار به مناسبت تحلیف ابراهیم رئیسی(قاتل) 
 
بیش از چهار دهه از استقرار و تثبیت حکومت اسلامی می‌گذرد، حکومتیکه تاسیس آن با اعدام و قصاص و سنگسار و لشکرکشی به ترکمنصحرا، کردستان و آذربایجان آغاز گشت. حکومتی که بخاطر صدورانقلاب اسلامی ادامه جنگ خانمان برانداز هشت ساله را با خسارتهایمادی و معنوی جبران ناپذیر به کشور ما تحمیل کرد.
 
حکومتی که در دو دهه اول زمامداری خود با کشتار دسته جمعی زندانیانسیاسی و شکار و ترور صدها تن از مخالفان و دگراندیشان در داخل وخارج کشور، وحشت عمومی دوران تفتیش عقاید را در پایانه قرن بیستمدر کشور ما به راه انداخت. خاوران نماد جنایت این نظام و یادواره رنجیشد که بر ملت ما رفته است. حکومتی که جنبش دانشجویی را با آدمکشانحرفه ای به خاک و خون کشید و مردم ایران را خس و خاشاک نامید. حکومتی که در جنبش دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ فرزندان ایران را بخاطراعتراضات مدنی آنان در خیابانهای ایران به گلوله بست.
 
زیست بوم ایران نیز در طی این چهار دهه، توسط این حکومت ضد ایرانیآسیب های غیرقابل جبرانی را متحمل شده است. نیازهای بنیادیشهروندان ایران، مانند آب، بهداشت و حداقل معیشت از آنان سلب شدهاست؛ و فقر، تحقیر و فلاکت، کرامت انسان ایرانی را از بین برده است. حکومت اسلامی هستی مشترک و تمدنی ساکنان این سرزمین را با خطرنابودی روبرو کرده است.    
 
حکومت اسلامی از بدو تاسیس، دشمنی با جهان غرب، نابودی اسرائیل ودخالت و ایجاد تنش در کشورهای منطقه را سرلوحه سیاست خارجی خودقرار داده است. مافیای درهم تنیده بیت رهبری و سپاه پاسداران با ایجاددهها گروه نظامی شیعی، و دخالت در حیات سیاسی کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن، جنگ و ترور را در سراسر خاورمیانه اشاعه داده وصلح و ثبات منطقه و جهان را به خطر انداخته است.
 
سیاست اتمی کردن ایران با صرف میلیاردها دلار ثروت ملی در راستایپیشبرد استراتژی اسلام سیاسی، و نقض گسترده حقوق بشر، به تحریمهای چندجانبه ای ختم شدند که بیش از چند دهه راه تعامل سالم با جهانرا مسدود کرده و بهترین بستر را برای یک اقتصاد مافیایی، فساد، ایجادشبکه بین المللی مواد مخدر و پولشویی و آدم ربایی برای سران سپاه وحکومت فراهم آورده است.
 
مردم ایران با مشاهده و تجربه مستقیم خود از زمامداری حکومت دینی دراین چهل و دو سال بود که در ۲۸ خرداد با بایکوت فعال صندوق رای، کمپین «نه به جمهوری اسلامی» و «رای بی رای» را به رفراندوم بزرگملی تبدیل کردند و با عدم شرکت خود، رای عدم صلاحیت کلیت نظام ودستگاه رهبری آن و همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتصب آن راصادر کردند. مردم ایران کسی را که عضو هیئت مرگ، قاضی احکامبیشمار اعدام و جوانانی مثل نوید افکاری و روح الله زم بوده است، بعنوانرئیس جمهور ایران به رسمیت نمی شناسند.
 
شورای مدیریت گذار این اراده ملی برای پایان دادن به حکومت اسلامی رانشانه اعتلای جنبش دموکراسی خواهی و آزادی‌خواهانه مردم ایران میداند. ما حضور یک رئیس جمهور قاتل را توهین به شعور مردم ایرانمیدانیم و همصدا از اعتراضات مردم و جنبش دادخواهی آنان که درسراسر ایران و دیگر کشورهای دنیا علیه تحلیف او به راه افتاده است، حمایت می کنیم. رمز پیروزی در همبستگی ملی و پیوستن به تظاهرات درسراسر ایران است. 
 
آینده از آن ملت ایران است.
 
 
 
دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار
 
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما