به بهانه 115همین سال گرد نهضت مشروطه خواهی ایرانیان

اگر بخواهیم تصویری از جامعه داشته و خوانندگان منصفانه ،برآمده از منافع ملی و شرایط پر غوغای منطقه، به آن بنگرند - در این رابطه مخصوصا عوارض سر نگونی خاندان پهلوی واز همه مهمتر و تاسف بارتر : وضعیت فعلی حاکم ....می‌توان گفت:
عملکرد مجموعه‌ی نظام از زمانی که در پاریس مژده‌ی پیشرفت، توسعه، آزادی بیان، فعالیت‌های سیاسی، حزبی و مطبوعاتی و... پس از تغییر نظام سلطنتی بطور مکررداده شد - تا امروز ملت تحت ستم ایرانمان پیوسته به امید تحولی واقعی با تسامح و مماشات .زیسته اند ..

      به بهانه یکصد وپانزدهمین  سالگرد مشروطه خواهی ایرانیان      (ضیاءمصباح )

امرداد، ماه تحول و دگرگونی‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  اقتصادی در تاریخ معاصربشمار آمده  و پیشینه‌ ا ی آموزنده و کم نظیررا برای  ایرانیان همراه داشته و نماد بیداری این جامعه پویا دراین  منطقه و جهان می‌باشد.

از مشروطیت تا سقوط قاجار، حکومت پهلوی اول که تحولی غیرقابل انکار را در تمامی زمینه‌های اجتماعی باعث شد و بالاخره ماجراهای ماندگار، اثرگذار و ارزنده‌ی حکومت شادروان دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ ملت ایران و آغاز و انجام حکومت ملی و تا امروز ...

 مناسب به نظر میرسد  از منظری دیگر وضعیت فعلی که ره آورد  یکصد و پانزده  سال تحمل مشکلات و مبارزه، سکوت، بی‌تفاوتی و حرکت آزادی خواهانه  ایرانیان است با همه‌ی ابعاد مثبت و حواشی منفی آن ، همچنین عوارض غیر قابل کتمان  کودتای 28 مرداد سال 32 وخدمات زیر بنائی  پهلوی دوم و دست آوردهای تحول عمیق بهمن 57 ودگر گونی های  4 دهه بعد آن ، با ادبیاتی دیگر تشریح ‌شود.

اگر بخواهیم تصویری از درون کشورمان داشته باشیم و خوانندگان منصفانه ،برآمده از منافع ملی و شرایط پر غوغای منطقه، به آن بنگرند در این رابطه مخصوصا عوارض سر نگونی خاندان پهلوی واز همه مهمتر و تاسف بارتر : وضعیت فعلی حاکم بر کشورمان ....می‌توان گفت:

عملکرد مجموعه‌ی نظام از زمانی که در پاریس مژده‌ پیشرفت، توسعه، ترقی و از سویی آزادی بیان، فعالیت‌های سیاسی، حزبی و مطبوعاتی و... پس از تغییر نظام سلطنتی بطور مکررداده شد

 تا ماجراهای مربوط به دوران نخست‌وزیری آقایان رجایی و موسوی، جنگ با عراق، ریاست جمهوری هشت ساله‌ی هر یک از رؤسای جمهوردر قامت کارپردازان بزرگ با همه مسئولیتها و بدون اختیار، فراز و فرود برجام و تحریمهای مشکل افرین در تمامی زمینه ها  تا امدن برنامه ریزی شده آخرین که بجای منبر بر کرسی ریاست البته بدون کیاست با  حواشی فراوان و همه فراز و نشیب های در پس و پیش  و بسیاری مشکلات در پیش تکیه زد 

ناتوانی مجموعه نظام و سیستم  به عبور ازمسائل پیش آمده  با بینشی یکسویه در کمال «ناتوانی سیاسی و تکنیکی »

 استفاده نا معقول از تریبونهای متعدد در اختیار «بتصورواهی خود» با تبلیغات غیر واقعی و شعار گونه

کارنامه‌ی  دورها ی  مجلس منتصب با همین ابعاد و حضورهر یک از مسئولین قوه‌ی قضائیه و مدیریت‌های منصوب بر صدا و سیما، و سایر نهادها،

 فراز و نشیب های 42  ساله بگذشته   که طی این مدت افراد بسیاری بر مصادر امور ملک و ملت تکیه زده‌اند، با همه‌ی درآمدهای ارضی، ارزی و سماوی و کلیه‌ی برنامه‌ریزی‌ها و برنامه‌های عمرانی مختلف مدون بمانند سد نمک افرین خوزستان و ماجراهای تمام ناشدنی در پی  

بدون تردید جملگی حاصل عملکرد اتاق فکر تکنوکرات‌ها و مشاورین ریز و درشت ، خودی و غیر خودی اجیر شده میباشد که استمرار حکومت  با وضعیت فعلی «مخصوصا نابودی ارزش پول رایج معادل تا لحظه نگارش متن حدود 3500برابر افت ،که  بعنوان  ریشه و عامل اصلی ،بر باد رفتن صداقت ، سلامت و ایمان مردمان  » رادر پی داشته است.

هزاران « باصطلاح » وزیر، وکیل، مدیر، استاندار، فرماندار و دیگر مقاماتی که با داشتن اندک تجارب و شرایط احراز لازم ، یا بدون آن حسب رابطه از همه مهمتر نظارت، همکاری و یا کارشکنی و عدم دلسوزی میلیون‌ها ایرانی در قامت گروه‌ها و قوم‌های مختلف ساکن در این مرز و بوم با همه‌ی گرفتاری‌هایی که در همسایگی با عراق، افغانستان دو باره در شرف تصدی طالبان و حواشی سخت ان ، و دیگر کشورهای منطقه  رخ داده ...

ایرانیان متخصص و هوشمندی که فرصت و امکان خدمت در درون را نیافته و در عالی‌ترین و معتبرترین مراکز علمی تحقیقاتی دنیا مشغول کار می‌باشند و بخشی نیز از بد حادثه دلبخواه یا از سر نگرانی‌های مختلف و رنجیدگی‌ها ترک یار و دیار کرده‌اند ...

 چگونگی بینش، نگرش و عملکرد هادر درون و بیرون گود

 همه و همه محصولی را بدین گونه به بار آورده‌ است.

به عبارتی دیگر حرکت میلیونی ایرانیان در نفی سلطنت و رفراندوم 90 درصدی 12 فروردین 58 که بیش از 80 در صد افراد فعال امروز  کشورمان در آن نقشی نداشته اند  و حضور در پای صندوق‌های رأی انتخابات صوری مختلف، طرح و تصویب قوانین مفید، مغایر، مکرر، موازی و ... بازرسی و نظارت‌ نهادهای متعدد موجود با نیروی کار آزموده در کسوت اساتید، قضات، سرداران، مدیران، مسئولین و کارمندان در رده‌های مختلف و بیش از نیاز که اغلب صرفا حضوری فیزیکی برای اخذ مواجب ماهانه و حق نفت باتعریفی متاثر  از تصمیمات اقای ترامپ «و کاهش فروش نفت و ناتوانی در وصول عواید حاصل» و ادامه ان تمهیدات بوسیله دولت دمکرات جناب بایدن ... دارند ...

حضور گروه‌های سیاسی و احزاب متعدد ملی و میهنی، دلسوز، حرکت‌های ارشادی و در مواردی برخوردهای سیاسی و فعالیت گروهی با برنامه‌های علمی و منظم آنان ،با همه‌ی مشکلات و موانع که منجر به ادامه حیات  یا حذف آنان شد

 ماندگاری را البته با ملاحظاتی در گروه‌های سیاسی بخرد ملی و اصلاح طلبان (استمرار طلب گرفتار  تنگنای قافیه به حاشیه رانده شده )

و حذف را در کسوت گروه‌های سیاسی چپ می‌توان مثال زد.

از همه بارزتر: رفتار، منش و برخوردهای روزانه‌ی مردم با یکدیگر در پی گرانیهای سر سام آور و چگونگی رانندگی ، حقوق و امنیت جامعه‌ی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی

شرایط اقتصادی و کنترل آن از لحاظ تولیدو شعار هرسال در این مقوله ، سرمایه‌گذاری، تورم، نقدینگی، بورس و ...

ارزش پول  ، کاربرد منطقه‌ای آن  و همه فرصت طلبیها و محاکمات ظاهری که گر حکم شود که مست گیرند .....

طب تجاری و خروج آگاهانه‌ی اغلب پزشکان از سوگند سقراط و تجارت دلال گونه‌ی حاکم بر بازار

وضعیت ذخایر ارزی و روابط بین‌المللی

صداقت و تعهد افراد جامعه در ارتباط با مسائل روز

نحوه‌ی آموزش، پرورش و تحصیلات عالی از لحاظ کمی و کیفی و چگونگی مطالعه و تحقیق برای پیشرفت امور جامعه  از راه دور با برخورداری از دنیای مجازی                                                                                                                                با بودن «ویروس دلتا» که گویا تازه آغاز داستان است .......و انتخاب احتمالی اقای «مخبر» واعظ زاده دزفولی ، با دهها مدرک دانشگاهی که در حین اشتغال «که اخرین ان مدیریت موسسه واکسن سازی ؟ برکت میباشد » کسب نموده ....                                               و بسیاری وعده ها ی عملی نشده که برای تامین واکسنی معتبر برای جای گزینی انواع آمریکائی و اروپائی داده است ....                                                                                                                                                                                      برای تکیه زدن بر پست «معاون اولی ریاست جمهور » (که تا کنون در نقش کارپردازی بزرگ با مسئولیت های فراوان اما فاقد اختیارات لازم منزلت و اعتبار خود را زیر سئوال برده اند )

انتخاب یا انتصاب مدیران میانی براساس رابطه‌ یا ضابطه‌ و افت شدید تخصص و دلسوزی

جایگاه کشورمان از لحاظ مختلف در مقایسه با سایر کشورهای منطقه

وضعیت معیشت و دغدغه‌ی معاش و کارآمدی نیروهای کارگری ، کارمندی حقوق بگیر و بازنشستگان و تامین معاش و درمان این خیل عظیم نیروی در اختیار اعم از لشکری و کشوری

تمرکز امور در بخش دولتی و میزان توجه به جلب همکاری بخش خصوصی و فعال بودن این عرصه

میزان اختیارات ، نگاه و عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای محلی

درجه‌ی آشنایی مجلس نشینان با وظیفه و رسالت خطیر خود و معیارهای حاکم در این مقوله با همین ابعاد

و آنچه که هر لحظه بر ایرانیان می‌گذرد ... بدون تردید محصول بی‌تفاوتی یا عملکرد همه‌ی ما می‌باشدهر چند این روزها درجه اعتراضات بالا گرفته و امید فرجی با بودن دولت یکدست و بدون معارض جدید مطیع اوامر می رود ....که باش تا صبح دولتش بدمد ...که  البته نا توانی فرد منصوب در بوسیدن دست را میتواند بفال نیک گرفت !

 باید گفت بی‌تفاوتی و بی‌توجهی و در مواردی تأیید وضعیت اسف‌بار اجتماعی فرهنگی و سکوت در برابر خطاها در نوع خود بی‌نظیر و عجیب می‌نماید

آیا وقت آن نرسیده که در این منطقه‌ی پر تشنج، در شرایطی که از امنیت نسبی صوری با همه‌ی نا بخردی ها و نادیده گرفتن منافع ملی و بتبع آن خلافکاری‌ها ی فاجعه باری برخورداریم ....با سپردن کار به کاردان و دلسوزان واقعی و مجازات جدی خطاکاران بر اساس ضرورت آینده نگری ، ارتباط جهانی معقول و الزام  پاسخگویی به ملت و.... طبق روش‌های مترقی جهان برنامه ریزی و حرکت کنیم؟؟

آیا می‌توان گفت میلیون‌ها جوان ساکت، آرام، متین، تحصیلکرده و آگاه خواهان رفرم از طریق صندوق‌های رأی «بدون دخالت از ما بهتران» طبق مفاد همین قانون اساسی با همه ایرادات  بوده و با تخریب سرمایه‌های ملی و گسترش نابسامانی‌ها به شدت مخالفند .

و می‌گویند : با توجه به حساس و مؤثر بودن موقعیت کشورمان بایستی همه را به احساس مسئولیت و پذیرش نقش اجتماعی و ارائه‌ی خدمت مطلوب توصیه، تشویق و راغب نمود

 همه‌ی نارسایی‌های صورت گرفته و قصور و کوتاهی‌هایی که به کرات شاهد آن بوده‌ایم را ضمن باز خواست و برکناری مقصرین ....به عنوان تجربه ملاک عملکرد آتی قرار داد.

 باور اجتماعی ، فرهنگی و اعتقادی دلسوزان حاضر و ناظر در شرایط فعلی با همه تردید به آینده و معضلات بسیار پیچیده در تمامی موارد - این است که امکان اصلاح و تغییرات بنیادی با  همین مردمان  با نجابت و هوشیار  به صورت نسبی و با حداقل هزینه‌ فراهم شدنی می‌‌باشد.

طبعاً لازمه‌ی تغییرات اصولی براساس منافع ملی ... فعالیت و بیان بخردان صاحب‌نظر ، شناخته شده ،متخصص ،منزه وسلیم‌النفس از طریق وسائل ارتباط جمعی است .

تا همه‌ی اقشار جامعه با درک شرایط و اعتقاد راسخ به منافع  جمعی بر تمامی امورات روزمره‌ی حاکم بر خود تاکید میشود طبق همین قانون اساسی با همه اما و اگرها و ضرورت اصلاح بنیادی آن نظارت و احساس مسئولیت نموده و مقدم بر آن در تصمیمات و رفتار روزمره‌ی خود  تجدید نظر اصولی ، لازم و فوری را به عمل آورند.

به یقین ایرانیان مقیم خارج از کشور که دل در گرو پیشرفت و آبادانی و جایگاه واقعی مملکتمان دارند در آن شرایط و به موقع سرمایه‌های فکری ، علمی و مادی خود را بی‌دریغ نثار مام میهنمان خواهند کرد.

در آن هنگام نسل جوان همراه و همگام خواهد بود و به پیشینیان خود معترض  و متعرض نخواهد بود و نسل بنیانگذار انقلاب در آن شرایط شرمنده‌ی پیشامدهای سنوات اخیر نبوده ، پاسخگو و مدافع وضعیتی جدید در برابر نسل‌های بعد خود خواهد بود .

همچنان که منادیان آزادی و حقوق ملت در صدر مشروطیت سرافرازند و نام نیک و عملکرد مثبت آنان که مبتنی بر آینده‌نگری بود ه و  به تاریخ پیوسته و با خوشنامی در خاطره‌ها مانده‌اند .

و همین طور  کوشش‌های بی‌دریغ دولت ملی «شادروان دکتر مصدق » و خدمات اثرگذار و به یادماندنی ومبارزات میهنی و ضد استعماری مردم  در قامت ماندگار « جبهه ملی ایران » توأم با عزت نفس، ایثار و بزرگواری  که خطرات را به جان خریدند ، پیمانشان را با ملت از یاد نبرده با افتخار زیسته و امروز همچنان در صحنه‌ی سیاست کشورفعا لند .

البته خوش بینانه به امید « ترک  اختلافات شخصی»  که  به هزینه شدن جبهه «البته موافق سیاست های سیستم حاکم » می انجامد ،اگر بتوان گفت نینجامیده ؟! و خود زنی ها همزمان با تغییر دولت  رو به اتمام ، تا به اتفاق زمین را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم .....

منبع: 
اخبار و گفته ها ییکه در وسایل ارتباط جمعی آمده است
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: