وزیر دفاع اسرائیل: برای توقف حملات ایران ممکن است اقدام نظامی هم لازم باشد