ابتلای بیش از ۲۵۰ زندانی به کرونا در زندان ویلاشهر اصفهان