مجمع روحانیون از مقبره امام هم نان می‌خورد!، انتقاد شدید از نعیمه اشراقی، نوهً خمینی