نرخ تورم سالانه به ۴۵/۲ و نرخ تورم نقطه‌ای مواد خوراکی به ۵۸/۴ درصد افزایش یافت