رفتن به محتوای اصلی

شخصیت انسان براساس فرم و ترکیب چهره او
01.09.2021 - 19:18
تفسیر از:
ترجمه و تفسیر از راشل زرگریان

 شخصیت انسان بر اساس فرم و ترکیب چهره او

بر گرفته از کبالا (یکی از کتابهای آئین یهود)

ترجمه و تفسیر از: راشل زرگریان

 

چهره آدم: چهره ای پاک نه دایره شکل و نه صورت کشیده و نه بیش از حد لاغر و نه بیش از اندازه چاق. چهره ای که باعث اعتماد بنفس میشه. چهره آدم نشان از همدردی و محبت است مثل حضرت یوسف(زیبا) فردی که روح خود را کنترل میکند. او نسبت به محیط اطراف خود آرامش دارد. صدایش دلپذیر و معتبر و قانع کننده است. از روح و زیبائی درونی اش قوت میتابد. او دارای فکی محکم و گردنی اصیل است که بیش از حد ضخیم و یا بیش از اندازه باریک نیست. او توسط هاله ای قدرتمند احاطه شده است.

 Missing media item.

 

 

چهره ای که شبیه به شیر (سلطان جنگل) است. نمونه ای اولیه که چهره فرد را به یاد شیر (حیوان) می اندازد. صورتی باز نشان دهنده قدرت زیاد است که رنگ آن کمی به سرخ کمرنگ میباشد. پیشانی او گرد و دارای ابعادی بزرگ است. بینی او گرد شباهتی از خانواده گربه هاست. قوز چشمهایش برجسته وفک او قوی و خوش فرم است مانند داوید پادشاه. او مردی با اراده ای قوی است که برای شاد شدن عجله میکند و غر میزند. در بحث و مشاجره و تجارت قدرت نشان میدهد. همزمان نیز مانند گربه سانان نرم میشود. اما شهوت و اشتیاق او را به لذت طلبی و گاهی نیز به انحراف از اصول اخلاقی میرساند.  همزمان نیز وجدان او بیدار و راه درست را انتخاب میکند. شخصیتی که احترام و گاهی هم بی میلی را بر می انگیزد. برخی اوقات از دستپاچگی و بعضی وقتها از خشم چهره اش سرخ میشود. اما قادر است زود هم آرام شود و صورتش به رنگ اصلی خود برمیگردد. در چهره شیرگردن او ضخیم میباشد و جنبه ای زمینی در شخصیت خود دارد. چنانچه گردن او متوسط و خوش ترکیب دیده شود حالتی اشرافی دارد که مورد تحسین دیگران قرار میگیرد. اگر گردن او نازک باشد حالتی پلنگ مانند و چشم گیر است اما از نظر شخصیت ضعیف است.

 Missing media item.

 

 

چهره گاو: چهره گاو به انگلیسی آنرا تواروس مینامند  مثل برج نور: صورتش بزرگ و سنگین و پیشانی او بلند مسطح و گسترده و چشمانش مثل اینکه در دودکش فرو رفته اند. بینی او پهن و چانه اش کوچک و مربع شکل است. ترکیبی بین رنگ زرد و صورتی است. چنانچه از  راه راست منحرف شود وکار بدی انجام دهد چهره اش خشن و حیوانی میشود. سرسختی و پرخاشگری گاو نر- اما بمحض اینکه به راه راست برگردد صورتش حالت تقدس میگیرد. حالتی دلپذیر و آرام بخش همان گاو عضلانی و قدرتمند است که در علف زار می چرد. ترکیبی از قدرت که باعث ایجاد اعتماد بنفس میشود. نزد او وفاداری و تلاش بسیار است. گردن ضخیم او گواه بر حساسیت اوست. در انجام کارها و وظائف آهسته حرکت میکند و چنانچه در زندگی انگیزه ای نداشته باشد تبدیل به فردی تنبل و عدم ابتکار میشود در حالی که می تواند موفق شود فقط کافی است بیشتر بجنبد.

 

Missing media item.

 

 

ترکیب عقاب : تصویر از فردی است که به منظور اصلاح نواقص اولین تجسم خود از زندگی گذشته دو مربته به دنیا برگشته منظور تناسخ است. یعنی در زندگی قبلی هم بوده  و هم اکنون برگشته. چهره ای لاغر و سخت با بینی مایل به خاکستری است. نشان دهنده اعتماد بنفس تاب آور شجاعت و اجرائی استثنائی است. چشمانش قاطع و چانه اش برجسته  و نگاهش نافذ است. بینی عقابی نشان دهنده اعمال مجرمانه ای است که در زندگی قبلی داشته و در این زندگی قدرت روانی کمتری دارد و بهمین خاطر زیاد آرام نیست. او معنی استراحت را نمیداند بطور دائم در حال جنب و جوش است. او از آنچه که هست فراتر میرود و حتی گاهی تبدیل به یک قهرمان میشود. چنانچه بینی او خمیده باشد نشانی از قدرت اوست و اگر به موازات دارای گردنی ضخیم باشد وبینی اش پهن باشد او بطور دائم در حال پیشرفت است. این گرایش میتواند او را به سوی رهبری وقدرت هدایت کند که نیاز به جسارت زیاد دارد. اگر چهره عقابی باریک و کوچک و گردنش نازک و باریک باشد نشان از ضعف جسمانی در آن فرد است که باعث میشود بیقرار باشد. چهره عقابی کامل و هم آهنگ که آنرا چهره آسمانی مینامند درچشمانش برق و نشاط  و سرزندگی می درخشد. چهره او لاغر و سخت نیست بلکه باریک و بلند است و بینی عقابی اش به او قدرت و قاطعیت و اطمینان را افزایش میدهد. در کبالا برای مثال چهره یکی از امامان یهود بنام یاخسکل و همچنین رفائل نام برده شده که دارای چنین چهره ای بوده اند.

 

Missing media item. 

 

ترکیب آدم و شیر: در این فرم چهره باز و قوی درست مثل چهره شیر اما ظریف تر ولطیف تر مثل چهره آدم است که سلیقه خوب و مهربانی او را توصیف میکند. چنین چهره ای شایسته شخصیت رهبری و روشن فکری است که از قدرت خود میتواند فراتر باشد هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحی. او به نفع دیگران فعالیت میکند. او علایق شهوانی و جسمانی خود را میتواند کنترل کند. شخصیتی تاثیر گذار است و قابل احترام. در موقع خود میتواند سرو صدا ایجاد کند و خشمگین شود اما اصیل و انعطاف پذیر است. گردن او متوسط و خوش فرم است. پیشانی او گرد و بلند و یک چین و چروک در بالای هر یک از چشمانش هست و در بالای آنها سه چین و چروک بزرگتر یافت میشود.

 Missing media item.

 

چهره آدم و عقاب: در این چهره بینی عقابی قدرتمند و صورتش بیضی شکل و دلپذیر و خندان و انعطاف پذیر است. او چشمانی نافذ همراه یک لبخند نرم و نوازشگر دارد که نشانه قدرت قانع کننده اوست. او رویکرد واقعیت را با تفکر خلاق ترکیب میکند. موقعیت ها را دریک چشم بهم زدن درک میکند و واکنش سریع دارد. گردن او متوسط و ترکیبی اصیل دارد. پیشنانی اش گرد و نسبتا بلند است. او یک بینی غالب بزرگ اما از پایه باریک و سپس در ادامه پهن تر میشود و تقریبا به لب بالای او میرسد. مثل چهره مهاتما گاندی. این ترکیب چهره نشانه عمق فکری و معنویت فوق العاده او را گواهی میدهد.

  

Missing media item.

   چهره ادم- گاو: چهره ای سنگین مثل صورت گاو اما تحت تاثیر چهره انسان در اینجا نرم و تصفیه میشود. گردن او متوسط اما قوی و عضلانی است. چشمان او حکمت و عزم راسخ را نشان میدهند. شخصیت او متعادل و انعطاف پذیرتر از شخصیت گاو است. او در رفتار خود کنترل دارد وعمل کرد او قوی است. میتواند با ابتکار معتبر باشد و تدبیر و توانائی قابل توجهی دارد. این یک چهره ایده ال برای خدمت به عنوان بازوی اجرائی یک رهبر معنوی قوی و روشن فکر است.

 Missing media item.

 

چهره شیر-عقاب: این چهره کاملا نشانه قدرت و نفوذ است. قدرت شیر با شکار مصمم عقاب است. چهره یک دیکتاتور فاتح معمولی است. صورتی باز و جدی وقوی با بینی عقابی بلند و چشمانی نافذ و مصمم است. او هدف را دنبال میکند. همه زندگی اش بدنبال قدرت و کسب احترام و دارائی است و به موازات به موسسه های خیره  کمک میکند. چنانچه این شخصیت بر تمایلات طبیعی خود غلبه کند و قدرت خود را بطور مثبت استفاده کند میتواند بعنوان یک رهبر اجتماعی چند منظوره عمل کند و با جنایت مبارزه کند و به رونق اقتصادی و نظم اجتماعی کمک کند.

  

Missing media item.

 

چهره شیر- گاو: او فردی درشت و خشن و لذت طلب به دنیا می آید. او دست آورده های خود را بطور سریع بخاطر جذابیتی که دارد بدست می آورد. از آرنجهای قوی خود استفاده میکند که اهدافش را کسب کند. گاهی اوقات شغل چنین شخصی میتواند ارائه خدمات باشد. گاهی هم از زیر پا گذاشتن قانون تردید نمیکند. اگر موفق شود و ازخود فراتر رود روشن گری او را از باتلاق بیرون کشد و میتواند ثابت کند که یک واسطه توانا برای برقراری صلح وبرقراری روابط بین المللی باشد. شغل اصلی او میتواند میانجیگری بعنوان ارائه خدمات باشد.

 Missing media item.

 

گاو-عقاب: هنگامیکه در چهره سنگین گاو بینی عقابی ظاهر شود و جای چانه حیوان کوچک یک فک برجسته و قوی اشغال شود نشانه شخصیتی با اراده و قوی است. او قدرت فیزیکی زیادی دارد که قادر است وظائف و کارهایش را بخوبی و مهارت انجام دهد. چنین شخصی به رهبر خود شک نمیکند و باوجدان خود مبارزه نمیکند و سئوال هم نمیکند.هرچقدر گردن او ضخیم تر باشد صفات گاو در او آشکارتر است و چنانچه بینی عقابی اش گسترده تر باشد و منفذهای بینی اش بزرگتر باشند و ابروهایش گره خورده و در یک خط مستقیم باشند قدرت او درست مانند یک عقاب جنگجو شکل میگیرد. با این حال اگر گردن او متوسط باشد و ابروهایش گرد باشند و بهم پیوسته نباشند و سوراخهای بینی اش متوسط وبینی عقابی اشت گسترده و پهن نباشد او فردی حساس است که بیشتر شبیه به یک عقاب روحانی است.

 Missing media item.

عقیده شخصی:  طبق تجربه شخصی آنچه که در کبالا نوشته شده تا حدود خیلی زیادی درست است. اما شخصیت انسان تنها به فرم و ترکیب چهره اش مربوط نمیشود بلکه عوامل زیاد دیگری در شخصیت همگی ما آدمها تاثیر گذار است.  همه ما از کودکی با اشخاص متفاوت سرو کار داریم و همین بطور طبیعی باعث میشه که آنها را بهتر بشناسیم. اینکه انسان در چه کشوری و چه محیطی و چه نوع خانواده ای بزرگ میشه وتحت چه شرایطی و  حتی تاثیر رفتار فک و فامیلها و دبستان و راهنمائی و سپس دانشگاه و محل کار و ازدواج و یا زندگی مجردی و بودن در مکانهای مختلف همه اینها شخصیت انسان را تشکیل میدهند. موقعیت های مختلف  شرایط زندگی چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی و یا هردو تاثیر بسزائی در شکل گیری شخصیت انسان دارند. شخصیت اصلی را کودک تا سن هفت سالگی کسب میکند و پس از آن بطور دائم بالا و پائین میشود. انسان در طول زندگی میتواند از نظر شخصیت مثل هرچیز دیگری پیشرفت و یا پسرفت کند.

از نظر شناخت آدمها بعقیده من  شخصی که چهره ای ذوزنقه ای دارد بموقع میتواند تصمیم بگیرد و هر چیزی را زیر ذره بین امتحان کند. او برای کسب در آمد خیلی کار میکند. 

 Missing media item.

برخی آدمها شبیه اسب (حیوان) دیده میشوند. اینها دارای پیشانی بلند هستند ومیتوانند مشاور خوبی برای دیگران باشند. اما برای خود کمتر. آنها ایده های بسیار مفیدی دارند اما نمیدانند چگونه عملکرد داشته باشند. بهمین دلیل خود به مشاور نیاز دارند.

 

شخصی که چهره اش مربع دیده میشود او خیلی رک و راست است و گاهی اوقات راستی بیش از حد او عدم تدبیر او را نشان میدهد. او از کسی حساب نمی برد واهمیت نمیدهد دیگران راجع به او چی فکر میکنند.

چهره مستطیل هرچقدر بیشتر مثل مستطیل دیده شود او بسیار حساس است. زمان زیادی خواهد برد تا تصمیم قاطع بگیرد. هرچقدر صورتش باریکتر باشد وقت بیشتری طول خواهد کشید تا ایده هایش را عملی کند. 

برخی چهره شان مانند تخم مرغ است. این اشخاص همه جا و نزد هرکسی خود را براحتی وفق میدهند. در نگاه اول دست و پا چلفتی دیده میشوند اما از درون چشم و گوش باز هستند. توجه کردم اشخاصی که شباهت زیادی به موش و یا خرگوش دارند زبر و زرنگ و زیرک هستند و دیر خسته میشوند. قدرت فیریکی خوبی دارند و همینطور از هوش بالائی برخوردارند.  داشتن شباهت به هر حیوانی دلیل برزیبائی و یا نازیبائی او نیست او میتواند نرمال و معمولی دیده شود و یا  زیبا باشد و یا برعکس. آنهائی که شبیه به گربه هستند خوب آگاهند چگونه وظائف خود را انجام دهند و مهارت خاصی در بدست آوردن هدف دارند.

راستی شما چی فکر میکنید؟

31.08.2021

 

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

راشل زرگریان
برگرفته از:
از کتاب کبالا (یکی از کتابهای آئین یهود)

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.