فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی، در سال ۶۷ و دادگاه استکهلم - سوئد

واکاوی فاجعه ملی ، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و دادگاه حمید نوری در استکهلم - سوئد

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع برنامه این هفته اختصاص به واکاوی فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و رویدادهای اخیر ومنجمله بریاست رسیدنریئسی بعنوان ریئیس جمهور و دادگاه حمید نوری متهم به همکاری در واقعه تابستان ۶۷ در استکهلم سوئد. ناظران سیاسی و حقوقدانها احتمال میدهند این دادگاه تا اوائل تابستان سال میلادی آینده بطول بکشد

برگرفته از: 
شبکه تصویری - صوتی رسانه

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: