اندرزی به یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل
11.09.2021 - 14:32

 

یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل پس از پایان گفتگوی خود با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه اعلام کرد:

“اگر جهان تهدید اتمی ایران را متوقف نکند، اسرائیل این کار را می‌کند.” (منیع رادیو فرانسه)

آقای یائیر لاپید و سایر سردمداران اسرائیل، امریکا و .. مرزهای میان ایران و حکومت اسلامی را مخدوش کرده و این خطای سیاسی، معلول ارزیابی نادرست از ایران، جامعه ایرانی، جایگاه امریکا، اسرائیل در معادلات کنونی  و نیز درک روند تحولات جهانی است. درشت گوئی و در عین حال ساده نگری آقای یائیر لاپید، نمی تواند به رفع تنش های کنونی و بسترسازی صلح و امنیت پایدار در منطقه بیانجامد.

مسائل خاورمیانه در نتیجه بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملل میسر است. ملت ایران از اسلام سیاسی عبور کرده و این نظام فاشیستی، جنایت پیشه و انسان ستیز (بیش از اینکه اسرائیل ستیز باشد، ایران ستیز است) حاکم بر ایران، لب گور ایستاده و با تلنگر جنبش آزادی، داد، دمکراسی و لائیسیته در ایران، پایان خواهد یافت.

سردمداران اسرائیل بدانند که ایرانیان برای ایرانی آزاد، دمکراتیک، صلحدوست، و مقتدر در همه زمینه ها ایستاده اند. ایرانی که اقتدار خود را نه از داشتن بمب های اتمی، بلکه از اندیشه انساندوستانه، فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز ساکنان زمین، پیشرفت در همه حوزه های علوم و توان تدافعی بالا در برابر هر نوع تهاجم کسب خواهد کرد.

ما می دانیم طالبانی که امروز در افغانستان جنایت می کند، هم مسلک حاکمان ایران هستند و نیز زمزمه های مساجد پاکستان را هم می شنویم که پاکستان به شیوه طالبان اداره شود.

ما آگاه هستیم که هرجا نژادپرستان و دینخوی ها قدرت سیاسی را به انحصار خویش درآوردند، آنها در درجه نخست خطری برای مردم آن کشور و سپس جهانیان شدند، چراکه برتری طلبی نژادی، قومی و مذهبی را بهانه توجیه حق ویزه برای خود و سرکوب و نفی دیگران کرده اند.

کسانی که خود را نماینده کشور اسرائیل و جامعه یهود می دانند، جامعه ای که از قتل عام اسرای بنی قُریْظه تا اردوگاه های مرگ نازی قربانی داده اند، نباید با درشتگوئی ها، کوبیدن بر طبل جنگ طلبی، جبهه جنگ طلبان ارتجاع اسلامی و نژادی را تقویت کنند و ستیز با نژادپرستان و دین خویان در قدرت را به سرنوشت یک کشور و ملت تاریخی نظیر ایران گره زنند. چنین سیاسی نه از خاستگاه آزادیخواهانه و لائیک دمکراتیک، بلکه از سنگر نژادی و قومی بوده که پاسخ از جنس خود را هم دریافت خواهد کرد.

آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل برآنست تا با بنزین آتش جنگ طلبی در خاورمیانه را خاموش کند. سیاست واکنشی بیخردانه، می تواند دامنه درگیری با حکومت اسلامی را به ایران و کل جامعه ایرایی مخالف حکومت اسلامی در دوران پیشا و پساسرنگونی حکومت اسلامی گسترش دهد. اتخاد چنین سیاسی، نشانگر اشتراکات مرامی برتری طلبانه و جنگ طلبانه با حاکمان ایران است و لاغیر!

نگرش خام و ساده اندیشانه، ایران و جامعه ایرانی با حکومت اسلامی تعریف و تبیین می کند و می گوید: “اگر جهان تهدید اتمی ایران را متوقف نکند، اسرائیل این کار را می‌کند.” رفع تهدید حکومت اسلامی، کار ملت ایران است و این اظهار نظر حکایت از آن دارد که اسرائیل نیز، همانند حکومت اسلامی، تهدیدی برای کشورهائی می باشد که سلاح اتمی ندارند.

در پایان سخن اشاره کنم که طالبانیزه شدن افغانستان، پاکستان اتمی را هم در بر خواهد گرفت.

بعنوان دوست مردم اسرائیل، اندرز من به سردمداران اسرائیل و بویژه آقای یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل اینست که؛

روی ریل تهدید و استفاده از زور حرکت نکنید!

بگذارید ملت ایران خود با حکومت اسلامی تعیین تکلیف کند و تهدید این رژیم علیه خود (ایران و جامعه ایرانی)، علیه اسرائیل و جهانیان را با سرنگونی آن ممکن سازد.

اقبال اقبالی

11.09.2021

/www.tribuneiran.org

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی
تریبون ایران

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما